Catálogo de elementos

Casa de Álvaro Núñez de Isorna

Transporte funicular aéreo da Cerámica de Campaña

Restos de barcos areeiros

Paseo do Espolón

Río Ulla

Pazo do Vinculeiro

O Coche de Pedra

Casa do Cadavid

Campo do Souto

Fonte de San Xoán

Fábrica de lámpadas Iria

Porto de Cesures

Pazo do Marqués de Bendaña

Xardín Histórico-Artístico de Padrón

Camiño Real

Esteiro do Ulla

Casa do 'Parque de los Patricios'

Brañas de Laíño

Torres de Oeste

Marco do Porto Lampai

Panorámica do Monte Muralla

Cedonosa

Hórreo da Miguensa

Ponte de Cesures