Catálogo de elementos

Casa de Álvaro Núñez de Isorna

Transporte funicular aéreo da Cerámica de Campaña

Restos de barcos areeiros

Hotel Balneario Catoira

O Coche de Pedra

Hórreo da Miguensa

Cerámica Celta

Porto de Cesures

Marco do Porto Lampai

Mina Mercedes

Finca do Cadaví

Brañas de Laíño

Esteiro do Ulla

Teleclube de Cordeiro

Panorámica do Monte Muralla

Pazo do Vinculeiro

Torres de Oeste

Pazo do Marqués de Bendaña

Casa do 'Parque de los Patricios'

Casa dos de Morales

Ponte de Cesures

Paseo do Espolón

Fonte de San Xoán

Río Ulla