Catálogo de elementos

Hórreo de Condide

Hórreo da Estación

Fervenza de Rumille

Cemiterio de Adina

Casas de Rañó

Casas de Quintáns

Casas de Brión

Escola de Traxeito

Hórreo de Arretén

Hórreo de Iria

Hórreo de Tarrío

Panorámica de Bamio

Antigos pasais do Pombal

Escola de Vigo

Escola de Lestrobe

Escola de Bexo

Escola de Chenlo

Panorámica do Monte da Lagoa

Virxe co Neno do Souto

Transporte funicular aéreo da Cerámica de Campaña

Cruceiro do Carballiño

Edificación ferroviaria

Fonte de Cimadevila

Fonte e lavadoiro de Vilar