Catálogo de elementos

Escola de Iria

Casa de Xesús Ferro Couselo

Hórreo da Tarroeira

Hórreo da Tarroeira

Campo da Insua

Campo da Barca

Alquerque Nº 2 das Torres de Oeste

Pasais de Cambelas

Fonte do Pazo de Santa Cruz da Granxa

Castro dos Duros

Reloxo de sol Nº 2 de Té

Reloxo de sol Nº 1 de Té

Reloxo de sol do Castriño

Panorámica do Outeiro de Cachán

Panorámica do Outeiro da Marquesa

Muíño de Barro

Pombal de Abuín

Casa das Cunchas de Abuín

Salón Cesures

Casa de Borobó

Alquerque Nº 1 das Torres de Oeste

Peirao de Setefogas

Dique de Baltar

Fábrica de salgadura dos Goday