Catálogo de elementos

Fonte do Pazo do Barco

Pazo do Barco

Capela do Pazo de Tarrío

Muíño Nº 6 de Xoane

Muíño Nº 5 de Xoane

Muíño Nº 4 de Xoane

Muíño Nº 3 de Xoane

Muíño Nº 2 de Xoane

Muíño Nº 1 de Xoane

Fervenza de Xoane

Pombal do Pazo da Inquisición

Fonte dos Telleiros

Hórreo das Lombas

Fervenza de Casal

Fonte da Corredoira

Fonte e lavadoiro da Estación

Fonte da Capela de San Xosé Obreiro

Fonte e lavadoiro de Corral

Petróglifo da Aglobada

Zona húmida da Tarroeira

Cerería Cortizo

Panorámica da Pena das Cruces

Cruz do Campo de Arriba

Sede do Partido Galeguista de Asados