Busca

Amosando 1 - 24 de 239 resultados da busca.

As Torres de Lestrobre son unha construción do século XVII, formada a base da reconstrución dunhas torres medievais defensivas que vixiaban a ría de Arousa, e a anexión dun corredor entre elas. Ten estrutura de planta en L, composta por un corpo central de dúas alturas, flanqueado inicialmente por unha torre, a da á sur, que posteriormente se completou coa da á norte.

É precisamente nesta última onde se atopa o escudo brasonado dos Bolaño. Na parte posterior…


Dodro - Santa María de Dodro | Arquitectura civil

O Pazo do Marqués de Bendaña estaba cinguido por un bosque de piñeiros e carballos. Atribúeselle a creación a Marcos Fandiño. Destacaba a torre, de planta rectangular que o presidía, sobre o patio de honra das casas que o rodeaban. Era unha valiosa mostra do barroco galego, en concreto compostelán. Tiña unha balconada que corría ao longo da fachada á altura do primeiro andar. Posuía gárgolas nas catro esquinas e un escudo historiado baixo o beiril.

O brasón estaba…


Dodro - Santa María de Dodro | Arquitectura civil

O fidalgo Antonio Ballesteros del Mazo e María Cardama ergueron o Pazo de Tarrío en 1567 na propia aldea e fundaron vínculo e morgado con bens que posuían en Santiago e en San Xián de Laíño. Estaban lonxanamente emparentados cos primeiros Castro, a familia de Rosalía, propietarios do Pazo da Arretén en Padrón. Os Ballesteros procedían do lugar de El Mazo, no val…


Dodro - San Xián de Laíño | Arquitectura civil

A Casa de Aguirre, de ascendencia vasca, foi unha das máis poderosas e ricas da comarca. Eran donos de boa parte das terras agrícolas e tiñan foros. Enriba da porta pódense observar dúas troneiras de defensa.

Trátase dunha construción de…


Dodro - San Xoán de Laíño | Arquitectura civil

Edificio situado nunha parcela elevada con respecto á rúa, o que se solucionou coa construción dunha plataforma elevada. Todo o recinto está pechado por un muro de cantaría que o rodea. O acceso principal é unha escalinata de pedra que lle dá unha certa monumentalidade ao conxunto.

Trátase dun edificio dun só andar, de forma rectangular, e construído en cachotaría regular. Ten cuberta de tella a dúas augas que xera un baixocuberta. Nas fachadas apenas conta con…


Dodro - San Xián de Laíño | Arquitectura civil

Finca coñecida como O Cadaví ou Cadavid, na que se localizan dúas edificacións principais, que segundo os “límites oficiais da Xunta de Galicia”, unha emprázase no termo municipal de Dodro e outra no de Padrón. Foi mandada construír por José Pérez Artime, empresario…


Dodro - Santa María de Dodro | Arquitectura civil

Edificación de planta rectangular con estrutura de baixo e un andar, a partir de muros de cachotaría de granito, agás os marcos de portas e xanelas que son de cadeirado de granito. A carpintaría é de madeira, e a cuberta a dúas augas con rematado de tella curva sobre armazón de madeira. Destaca na parte posterior que dá á igrexa, un pasadizo elevado que permite o acceso dunha construción á outra


Dodro - Santa María de Dodro | Arquitectura civil

Construción de planta rectangular e estrutura de baixo e un andar, a partir de muros de cadeirado irregular con carpintaría de madeira. Cuberta a catro augas, con rematado de tella curva sobre armazón de madeira, adornado cunha cheminea na súa vertente norte. O conxunto compleméntase cunha serie de anexos na súa fachada leste, así como un pombal e un hórreo na horta.


Dodro - San Xián de Laíño | Arquitectura civil

Construción de planta en L, con estrutura de baixo e un andar, a partir de muros de cadeirado, con escaleiras de acceso no seu lado menor e balconada de cadeirado. Cuberta a dúas augas con remate de tella curva sobre armazón de madeira. Acaroada a unha das súas fachadas, anexos de pedra que xunto á Capela de San Xosé, crean unha praza no centro.


Dodro - San Xoán de Laíño | Arquitectura civil

O Pazo de Lestrobe, O Palacio, foi a residencia de recreo dos prelados composteláns. A idea foi do arcebispo Bartolomé Raxoi e Losada que era home de grandes empresas. Ordenou levantar o Seminario de Confesores que leva o seu nome na Praza do Obradoiro, e pouco antes de morrer tiña en mentes facer un gran canal desde Padrón para levar o mar a Compostela.

Despois da revolta irmandiña, o…


Dodro - Santa María de Dodro | Arquitectura civil

Muíño de vento de planta circular e muros de cachotaría. Os abanos deste muíño non terían sido fixos como outros da zona, senón que tería unha cuberta móbil cónica, cun armazón xiratorio de madeira, movido por unha xugada de bois, que permitiría carear as aspas tendo en conta a dirección do vento. O movemento transmitiríase a un eixo e a unha ou dúas pedras de moer.


Dodro - San Xián de Laíño | Obra civil

Esta é unha das dúas vivendas de planta circular na aldea de Castro, ao carón do Hórreo da Miguensa.

As edificacións máis antigas de Castro: casas redondas, palleiras, alpendres... teñen todas unha pedra de seixo nas súas paredes. A finalidade destas pedras pode ser como…


Dodro - San Xoán de Laíño | Arquitectura civil

Construción de planta rectangular quebrada, que segue un eixo de norte a sur, con estrutura de baixo e un andar, a partir de muros de cadeirado. Destaca unha grande balconada executada integramente en pedra na súa fachada sur. A cuberta é a catro augas, con rematado sobre armazón de madeira.

Na casa de enfronte, na súa fachada leste, atópase un escudo que nos permite imaxinar que o conxunto era máis amplo


Dodro - Santa María de Dodro | Arquitectura civil

Edificación que alberga a Casa do Concello de Dodro, construída no 1906 e restaurada na década dos 90 do século XX.


Dodro - San Xián de Laíño | Arquitectura civil

Antigamente pertencía a unha das capelanías do Santuario da Escravitude. Foi rehabilitado pola Fundación Paideia no ano 2007.

Este xardín conta cun grande interese didáctico e cultural, xa que por unha parte constitúe unha proba de como se poden aproveitar os espazos pedregosos, con pendentes pronunciadas e escaso solo, como áreas de esparexemento, e por outra permite coñecer plantas pouco habituais nos xardíns galegos.

A práctica totalidade das plantas…


Padrón - Santa María de Cruces | Arquitectura civil

Esta estación, hoxe desaparecida, era moi semellante á que na actualidade aínda existe en Padrón.

Cando apenas pasaran dezanove días desde a inauguración da liña de ferrocarril, apareceu un anuncio na páxina tres do número 382 do xornal El Diario de Santiago, onde se publicaba que, con motivo da festividade da Virxe do Rosario da Escravitude, se poñía a disposición do público un servizo de trens extraordinarios para o domingo 5 de outubro de 1873. O…


Padrón - Santa María de Cruces | Arquitectura civil

Edificio de planta irregular, formado por varios corpos rodeando un patio. Construído a base de cantaría e perpiaños de granito, con teito a dúas augas, agás nos corpo máis alto que vai a catro. Na fachada ten unha escaleira e un patín en forma de U. Un muro rodea a finca, cunha zona axardinada na zona da entrada do pazo, onde se localiza a Capela de Santa Cruz.


Padrón - Santa María de Herbón | Arquitectura civil

Este era o lugar onde se construían as travesas de madeira do dique que protexía Padrón das augas do río Sar durante os séculos X e XI. Esta construción prolongábase ao norte pola rúa Ferreiros, na que, como seu nome indica, asentábase o gremio de ferreiros da época.


Padrón - Santiago de Padrón | Arquitectura civil

Zona histórica onde se localizaba o gremio dos panadeiros en Padrón.


Padrón - Santiago de Padrón | Arquitectura civil

Historicamente coñecida como Praza do Fiado, mais desde o 16 de xullo de 1920 baixo a denominación actual de Praza de Macías O Namorado. A configuración actual da praza xurdiu tras o derrubamento de algunhas casas que ocupaban este espazo.

O trobador medieval Macías O Namorado dá o actual nome a esta praza. Macías O Namorado foi un trobador e poeta medieval…


Padrón - Santiago de Padrón | Arquitectura civil

Pazo no lugar de Vilar.


Padrón - Santa María de Cruces | Arquitectura civil

Lugar do antigo mercado de carnes de Padrón, onde se comercializaba con este produto.


Padrón - Santiago de Padrón | Arquitectura civil

Desde o século XV, este era o lugar onde se emprazaba o antigo hospital de peregrinos.

Segundo consta no Catastro de Ensenada (1749-1756): “A la treinta dixeron que en dha villa, ay el hospital que llevan declarado, y es de la fundacion dha, y la renta…


Padrón - Santiago de Padrón | Arquitectura civil

O conxunto está formado por unha extensa finca con zonas de xardín e arboredo, a Capela de San Miguel, a Fonte do Capitán, hórreo, pombal, a torre-pazo e o corpo coa vivenda do…


Padrón - Santiago de Padrón | Arquitectura civil