Busca

Amosando 97 - 120 de 3975 resultados da busca.

Cruceiro do tipo de crucifixo. Presenta unha gran plataforma de cachotaría feita sobre o noiro da estrada. Catro chanzos e unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas serven de sustentación á obra. Fuste octogonal todo ao longo, mais con resaltes na parte baixa e alta. Amosa por diante e no terzo superior unha imaxe de Santo Antonio co libro dos sermóns na man. Capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes centrais e barcas nas esquinas que soporta unha…


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo. Presenta á vista soamente un chanzo. Base cúbica coas arestas superiores rebaixadas. Vara de sección octogonal que se cobre por un capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes centrais e volutas nas esquinas. A cruz, cilíndrica e lisa, amosa figuras por ambas caras. Así, por diante vemos un Cristo de poucos trazos, de tres cravos, baixo carteira de INRI, mans abertas, nó á dereita e pé dereito agochando o esquerdo. Por detrás,…


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo. Sobre a parte central do penedo colocouse unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas, varal rectangular no seu primeiro cuarto e logo octogonal descendente. Na parte dianteira e baixa desta vara, a rectangular, atopamos esculpida e formando parte da mesma columna unha serea baixo coroa (o escudo dos Mariño da Illa de Sálvora). Capitel cadrado, de catro lados rectos, adobiado soamente por espirais. Cruz rectangular da que pendura un…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, localizado a uns 30 metros ao leste da Ermida de San Cibrán, sobre unhas laxes onde está asentado este cruceiro duns 4'50 metros de altura. Está composto dun calvario de dúas gradas, baseamento, fuste de sección octogonal, capitel de volutas, e crucifixo figurado. Represéntase neste, por diante, vendo cara o recinto, a Cristo crucificado e…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifico, que presenta tres chanzos de sustentación e unha base cúbica, baixiña, coas arestas superiores rebaixadas. A vara, de sección octogonal, amosa a figura de San Miguel na parte dianteira e alta sobre monstro. Cóbrese por un falso capitel de catro lados rectos adobiados por espirais, que serve de apoio a unha cruz octogonal cos extremos acabados en cadrados e que ten figuras por ambas caras. No anverso: Cristo de tres cravos, baixo carteleira…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro moderno do tipo de crucifixo, que carece de chanzos, presentando como todo alicerce unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas. Varal cilíndrico con vultos que amosa pola parte dianteira a imaxe dunha santa coa palma do martirio na man dereita. Capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes centrais e espirais nas esquinas. Cruz cilíndrica, con vultos, con imaxes por ambas caras. Por diante: Cristo exento, baixo un gran cartel de INRI enrolado,…


Catoira - San Mamede de Abalo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, con pousadoiro que presenta tres chanzos que serven de sustentación á obra. Base cúbica con torta circular por riba. Varal, primeiramente, cuadrangular e, despois octogonal descendente pois perde grosor a medida que se afasta do chan. Cóbrese por un capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes centrais afastadas por espirais nas esquinas. Nel apóiase unha cruz cuadrangular con vultos, que presenta polo anverso un Cristo baixo INRI…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, que presenta por alicerce catro chanzos irregulares e unha base cúbica sobre a que se finca unha vara primeiramente cuadrangular, mais despois octogonal, que se cobre un capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes medias afastadas por espirais. Serve de apoio a unha cruz cilíndrica con vultos que simulan os nós da madeira, amosando figuras por ambas caras. Así, por diante, vemos un Cristo baixo carteleira do INRI, coas mans…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro de tipo de crucifixo, sen base e cun pedestal cúbico chafranado. Sobre un penedo enfesto, situado na parte máis meridional deste pequeno illote que se acha inmediato á ponte de Catoira, colocouse un cruceiro co Santo Cristo mirando cara a canle principal do río. A base que mantén ergueito o varal é cúbica, coas arestas rebaixadas. Columna, primeiramente, rectangular no seu primeiro cuarto e logo octogonal. Vai afinándose a medida que se eleva. Amosa por diante…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de cruz, con tres chanzos por alicerce e unha base cúbica coas arestas rebaixadas que serve de apoio a unha vara, primeiramente, cuadrangular, mais despois octogonal descendente. Cóbrese por un capitel de catro lados curvos con cabeciñas de anxo nas partes centrais de cada un. Cruz octogonal, lisa, finiña e sen figuras, cos brazos acabados en catro picos.


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, con tres chanzos fan de alicerce ao conxunto. Base cúbica con gorxa, vara cos extremos cuadrangulares, mais de sección octogonal na súa maior parte. Capitel de catro lados curvos, cabeciñas nas partes medias afastadas por espirais nas esquinas e cunchas por debaixo das mesmas. Cruz cilíndrica, con vultos. Cristo exento, baixo INRI, cos brazos en ángulo, as mans semiabertas, nó do pano á súa dereita e pé dereito cubrindo o esquerdo. Polo…


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo. Ten catro chanzos, mais o primeiro tan só está visible pola parte dianteira, xa que o resto aparece afundido no alcatrán da estrada. Base paralelepípeda coas arestas superiores rebaixadas. Vara de sección octogonal que amosa na banda dereita a imaxe dun anxo con ás (San Miguel). Capitel de catro lados rectos, sen adobíos, que serve de soporte a unha cruz octogonal cos extremos acabados en cadrados. Amosa por diante un Cristo pegado ao…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, que por alicerce presenta un só un chanzo case soterrado baixo o alcatrán da estrada. Base cúbica coas arestas superiores rebaixadas que soporta unha vara de nova feitura, primeiramente cuadrangular, mais despois octogonal. Capitel de catro lados curvos con cabeciñas espirais. Sobre este capitel houbo unha cruz cilíndrica e con nós. Por diante amosa un Cristo exento, baixo INRI, coas mans abertas, nó do pano á súa dereita e pé dereito…


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

O Cruceiro Novo de Coaxe presenta tres chanzos de sustentación e unha base ben labrada en forma de copa. O fuste comeza sendo cuadrangular, pasando despois a sección octogonal descendente, pois perde grosor a medida que se afasta do chan. Capitel de catro lados rectos, con cabeciñas na metade de cada un afastadas por espirais nas esquinas e folliñas na parte baixa. Soporta unha cruz cilíndrica con vultos, que amosa por diante a figura dun Cristo de tres cravos, baixo…


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, con tres chanzos de sustentación e unha base paralelepípeda, coas arestas superiores rebaixadas na que se finca un fuste de sección octogonal e que se cobre por un capitel de catro lados rectos con espirais nas esquinas, que forman unha especie de escaleira de dous chanzos en cada cara. Cruz octogonal, lisa, cos extremos acabados en cadrado. Cristo pegado ao madeiro, baixo INRI, cos brazos paralelos ao chan, mans abertas, nó do pano duplo, á…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo.


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, doado por Felipe Aragunde no ano 2001.


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, ao carón da Igrexa de San Pedro de Dimo.


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, que ten por alicerce un só chanzo e unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas, na que se finca unha vara primeiramente cuadrangular, mais despois octogonal descendente. Na parte baixa da vara, e pola banda da esquerda, hai gravada unha escaleira de man de sete chanzos e no mesmo lado, mais xa na sección octogonal, vemos un cáliz de pouco vulto. A vara cóbrese por un capitel de catro lados curvos con cabeciñas de anxo nas partes…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

A cruz central ten por alicerce dous chanzos irregulares. Base grande, pouco alta e de bordos rectos. Cruz de sección octogonal, monolítica, cos brazos e testeiro acabados en cadrados, presentando un reducido testeiro. Adobíase pola parte dianteira dunha coroa na intersección dos brazos e dun INRI no extremo superior do testeiro. Os extremos dos brazos amosan dous círculos concéntricos e seis raios emparellados saíndo deles. A cruz ten unha altura de 2,20 metros de alto,…


Catoira - San Mamede de Abalo | Elementos relixiosos

Das catorce cruces das que consta un vía crucis tradicional, soamente se conserva unha sobre a cimeira do muro e pola banda dereita da Igrexa de San Mamede de Abalo, ademais da estación número 12, constituída polo calvario descrito.

Trátase dunha cruz baixa, maciza, monolítica, de sección cuadrangular coas arestas rebaixadas. Ten de altura 93 centímetros…


Catoira - San Mamede de Abalo | Elementos relixiosos

Desde o Monte Mesón pode contemplarse o Barbanza, o Salnés e a desembocadura do Ulla na Ría de Arousa.


Catoira - San Mamede de Abalo | Panorámicas

Desde o Monte de Pedras Miúdas pode contemplarse o Barbanza, o Salnés e a desembocadura do Ulla na Ría de Arousa.


Catoira - San Miguel de Catoira | Panorámicas

Catoira - Santa Baia de Oeste | Hórreos