Busca

Amosando 25 - 48 de 3975 resultados da busca.

Catoira - San Pedro de Dimo | Hórreos

Catoira - San Pedro de Dimo | Hórreos

Catoira - San Pedro de Dimo | Hórreos

Catoira - San Pedro de Dimo | Hórreos

Catoira - San Pedro de Dimo | Hórreos

Camiño empedrado de carro coñecido como Camiño do Rego que posúe unha lonxitude de 375 metros, cunha anchura máxima de 2 metros. Unha parte do seu firme foi realizado sobre rocha nai, de aí que se aprecien as rodeiras dos carros en boa parte da traza. Situado nas proximidades da Casa da Barreira, uniu no pasado un serradoiro hidráulico co Monte Laíñas.


Catoira - San Mamede de Abalo | Arqueoloxía

O Camiño Real de Catoira aparece citado por Elisa Ferreira Priegue (1988) na monografía que dedicou ás infraestruturas viarias medievais no ámbito de Galicia. Nesta obra dise que “podemos dar por seguramente medieval o camiño real costeiro que enlazaba as vilas da ría arousá e ía a Cesures por Bamio e Catoira. Por el íase ás Torres de Oeste, a grande fortaleza costeira que defendía a…


Catoira - San Miguel de Catoira | Arqueoloxía

A Capela de Santiago, que aparece acaroada a unha dúas dos Torres de Oeste en mellor estado de conservación, foi levantada no ano 1122. Está constituída por unha sinxela nave cadrada e unha ábsida semicircular tapada por un muro da torre. A súa fábrica permite observar algunhas das características da arte prerrománica, caso das xanelas en forma de saeteira rematadas en pequenos arcos de…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Arquitectura relixiosa

Carente de cuberta, este muíño pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Sitúase á beira do río Catoira, nas proximidades do lugar de Portocelo. Dunha única moa e en mal estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura da auga

Casa grande localizada nas proximidades da reitoral de Dimo, que presenta un andar en forma de L e dous andares levantados en cantaría de granito, reforzada con pezas de maior tamaño nos eixos estruturais e na contorna dos ocos. Está rodeada por un muro de pedra que delimita unha finca de grande tamaño, que acolle no seu interior un hórreo mixto de tres claros e medio e un alpendre de tamaño medio que contribúe a definir o patio.

Os seus muros acollen unha serie…


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura civil

Casa grande localizada no núcleo de Coaxe que presenta unha planta en forma de L e dous andares levantados en cantaría de granito. Aparece rodeada por un muro de cachotaría que delimita unha finca de tamaño mediano que acolle no seu interior un hórreo mixto de tres claros. Os seus muros acollen unha serie de vans que seguen un ritmo regular ao longo das súas fachadas.

O elemento máis salientable da vivenda son o soportal e balcón corrido e voado que miran ao patio…


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura civil

Casa reitoral construída no ano 1797 localizada no núcleo de Tarrío que presenta unha planta en forma de L e dous andares levantados en cantaría de granito. Aparece rodeada por un muro de cachotaría que delimita unha finca de tamaño mediano que acolle no seu interior un hórreo de pedra de catro claros. Os seus muros acollen unha serie de vans de tamaño semellante que seguen un ritmo regular ao longo das súas fachadas. Balcón voado con forxa na fachada orientada ao oeste…


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura civil

Casa reitoral localizada ao pé da igrexa parroquial que presenta cuberta a dúas augas, unha planta en forma de escuadra e dous andares levantados en granito. Aparece rodeada por un muro de cachotaría que delimita unha finca de tamaño medio.

Os muros da edificación acollen unha serie de vans de tamaño uniforme que seguen un ritmo regular ao longo das fachadas, destacando a portadaire que permite acceder a os balcóns orientados ao sur e leste. O elemento máis…


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura civil

Casa reitoral localizada nas proximidades da igrexa parroquial que presenta unha planta en forma de L e dous andares levantados en cantaría de granito. Aparece rodeada por un muro de cachotaría que delimita unha finca de gran tamaño que acolle no seu interior un hórreo e un patio.

Os seus muros acollen unha serie de vans de distinto tamaño que seguen un ritmo regular ao longo das fachadas que miran aos espazos privados (patio e finca singular), destacando a…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Arquitectura civil

Casa señorial á beira do rego do Souto da Vila.


Catoira - San Mamede de Abalo | Arquitectura civil

Catoira - San Miguel de Catoira | Hórreos

Catoira - San Miguel de Catoira | Hórreos

Catoira - San Miguel de Catoira | Hórreos

Catoira - San Miguel de Catoira | Hórreos

Catoira - San Miguel de Catoira | Hórreos

Catoira - San Miguel de Catoira | Hórreos

Catoira - San Miguel de Catoira | Hórreos

Catoira - San Miguel de Catoira | Hórreos

Catoira - San Pedro de Dimo | Hórreos