Busca

Amosando 145 - 168 de 3871 resultados da busca.

Este exemplar pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Sitúase á beira do río Catoira, nas proximidades do lugar de Portocelo. Dunha única moa e en regular estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

Este exemplar pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Sitúase á beira do río Catoira, nas proximidades do lugar de Portocelo. Dunha única moa e en mal estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

Este exemplar pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Sitúase á beira do río Catoira, nas proximidades do lugar de Portocelo. Dunha única moa e en mal estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

Este exemplar pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Localízase á beira do río Catoira, nas proximidades da capitalidade municipal. Dunha única moa e en regular estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura da auga

Este exemplar pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Localízase á beira do río Catoira, nas proximidades da capitalidade municipal. Dunha única moa e en mal estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do lugar. Na canle que o fornece de auga ten varias pedras de lavar.


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura da auga

Este exemplar pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Localízase á beira do río Catoira, nas proximidades da capitalidade municipal, e os muros da súa planta tremiñado foron recrecidos con ladrillo cara á vista. Dunha única moa e en regular estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura da auga

Este exemplar pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Localízase á beira do río Catoira, na coñecida Fonte Gaiteira. Dunha única moa e en bo estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura da auga

Este exemplar pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Localízase á beira do río Catoira, nas proximidades da Fonte Gaiteira. Dunha única moa e en mal estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura da auga

Este exemplar pertence á modalidade de rego ou canle e presenta medianas dimensións. Localízase á beira do río Catoira, nas proximidades da Fonte Gaiteira. Dunha única moa e en bo estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura da auga

Estrutura dun muíño de vento de tipoloxía moi pouco evolucionada do tipo de torre fixa con cuberta tamén fixa, asentado directamente sobre o terreo, sen plataforma algunha.

Torre cilíndrica que supera os 5 metros, sobre unha plataforma, feita de cachote con pequenas rachas e perpiaños nos vans. Os muros teñen abundancia de pequenas buratas empregadas para encaixar as vigas do piso da planta superior ou serviren quizais para as pombas. Ten dúas portas e encima…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Obra civil

Exemplar de rego ou canle de medianas dimensións que se sitúa á beira do río Catoira, nas proximidades do lugar do Busto. Este exemplar, dunha única moa, en mal estado de conservación, é propiedade dun grupo de veciños do mesmo lugar.


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

A finais do século XIX, José Vázquez Rodríguez recibiu en herdanza o muíño. Nas escrituras correspondentes ás propiedades desta familia en Catoira, atópase unha alusión a que o 1 de xaneiro de 1886 xa estaba rexistrada a finca na que se sitúa o muíño, mais non fan mención a este.

Xa na segunda metade do século XIX, aínda non se coñece a data exacta da súa construción, aínda que se sabe que xa existía cando a liña do ferrocarril Cornes-Carril, atravesou a presa do…


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura da auga

Fonte de cabaliño que se insire nun muriño de cantaría situado por debaixo do nivel do chan. Xa que logo para acceder a ela cómpre descender por unha pequena valgada situada no medio dunhas terras de labor. De sinxela factura, o depósito orixinal carece de coroación ornamental.

A escasos 5 metros da fonte localízase un lavadoiro contruído en 1967.


Catoira - Santa Baia de Oeste | Arquitectura da auga

Fonte de cabaliño situada a escasa altura do chan que se insire nun muro de cachotaría. De sinxela factura, o depósito orixinal carece de coroación ornamental, mais si dispón dun aleiro lixeiramente voado que protexe da chuvia ao xanelo de madeira que permite acceder fisicamente ao manancial.


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

Fonte dun único cano que se insire nunha das caras dun cubo de cantaría coroado por un edículo de perfil e feitura tradicional. De sinxelo deseño, a auga do manancial condúcese por unha pequena canle a un lavadoiro granítico de planta rectangular que permite fregar roupa por dous dos seus lados por medio de pedras inclinadas situadas a 0,50 metros de altura. O conxunto sitúase por baixo do nivel do chan, de aí que para acceder a el haxa de descender por unha escalinata de…


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

Fonte dun único cano que se insire nunha das caras dun cubo de cantaría situado por debaixo do nivel do chan. Xa que logo para acceder a ela cómpre descender por unha escalinata de formigón. De sinxela factura, o depósito orixinal aparece coroado por un edículo ornamental de perfil barroco. O perímetro da fonte aparece protexido por unha varanda de madeira de recente factura.


Catoira - Santa Baia de Oeste | Arquitectura da auga

Fonte de dobre cano que se insire nunha das caras dun cubo de cantaría, situado por riba do nivel do chan. De sinxela factura, o depósito orixinal aparece coroado por un simple edículo ornamental. Destaca a pía de granito e a cal que deriva a auga daquela.


Catoira - San Mamede de Abalo | Arquitectura da auga

Fonte dun único cano que se insire nunha das caras dun cubo, orixinariamente de cantaría, situado un par de metros por debaixo do nivel do chan. Xa que logo para acceder a ela cómpre descender por unha longa escalinata pétrea. De sinxela factura, os muros que delimitan a cavidade poligonal na que se sitúa a fonte aparecen encintados con cemento.


Catoira - San Mamede de Abalo | Arquitectura da auga

Fonte dun único cano que se insire nunha das caras dun cubo de cantaría coroado por un edículo de perfil en forma de chanzos. De sinxela factura, a auga do manancial condúcese por unha pequena canle a un lavadoiro granítico de planta rectangular, que permite fregar roupa por dous dos seus lados por medio de pedras inclinadas situadas a 0,50 metros de altura. O conxunto aparece protexido por un muro de cachotaría que protexe todo o seu perímetro.


Catoira - San Miguel de Catoira | Arquitectura da auga

Fonte dun único cano que se insire nunha das caras dun cubo de cantaría coroado por un edículo en forma de arco apuntado. De sinxela factura, a auga do manancial condúcese por unha pequena canle a un lavadoiro granítico cuberto de planta rectangular que permite fregar roupa en tres dos seus lados por medio de pedras inclinadas situadas a 0,50 metros de altura. O conxunto aparece protexido por un muro de cachotaría que protexe todo o seu perímetro. Posúe unha placa de…


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

Fonte dun único cano que se insire nunha das caras dun cubo de cantaría situado por baixo do nivel do chan. Xa que logo para acceder a ela cómpre descender por unha escalinata de granito. De sinxela factura, o depósito orixinal aparece coroado por un edículo ornamental de perfil popular. O perímetro da fonte aparece protexido por unha varanda de ferro de recente factura.


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

Fonte dun único cano que se insire nun muro de cantaría carente de calquera tipo de ornamentación. De sinxela factura, a auga do manancial verte directamente sobre un lavadoiro granítico cuberto de planta rectangular que permite fregar roupa en tres dos seus lados por medio de pedras inclinadas situadas a 0,50 metros de altura. Ao pé do vaso localízase un edículo ornamental que acolle un segundo cano no que se gravou o ano da súa construción: 1963. O conxunto aparece…


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

Fonte dun único cano que se insire nun muro de cantaría carente de calquera tipo de ornamentación. De sinxela factura, a auga do manancial verte directamente sobre un lavadoiro granítico cuberto de planta rectangular que permite fregar roupa en tres dos seus lados por medio de pedras inclinadas situadas a 0,50 metros de altura. Ao pé do vaso localízase un edículo ornamental que acolle un segundo cano no que se gravou o ano da súa construción: 1963. O conxunto aparece…


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga

Fonte dun único cano que se insire nunha das caras dun cubo de cantaría situado por baixo do nivel do chan, de aí que o acceso teña lugar a través duns chanzos. De sinxela factura, o depósito orixinal aparece coroado por un edículo ornamental de deseño popular. Entre ambos elementos un beiril voado. Á beira do cano, nun dos ángulos, unha pequena pía granítica situada a media altura.

A escasos 5 metros da fonte localízase un lavadoiro contruído en 1967.


Catoira - San Pedro de Dimo | Arquitectura da auga