Regular

Forno da Granxa

Punta Grandoiro

Torre do Meadelo

Mar Pequeno

Xacemento romano de Punta Grandoiro

Cruceiro do Salgueiral

Petróglifo do Meadelo

Restos de fornos do Campanario

Porto da Punta Rebateira

Lombos do Ulla

Cruceiro da Punta Grandoiro

Punta do Redo

Xacemento romano de Bamio

Muíño do Casal

Muíño da Dona

Praia da Senra

Praia do Redo

Muíño da Amproa

Punta do Rego

Punta Remuíño

Petróglifo Nº 2 do Monte Xiabre

Petróglifo Nº 1 do Monte Xiabre

San Xoán Vello de Bamio

Punta Conchaliño