Elementos relixiosos

Cruceiro do Campanario

Cruceiro do Salgueiral

Cruceiro da Punta Grandoiro

Cruceiro da casa reitoral do Campanario

Cruceiro do Cemiterio do Campanario

Cruceiro do Casal

Cruceiro do Pedroso

Cruceiro de Vilar

Virxe de Vilarello

Cruz do Souto

Cruceiro do Pazo do Barco

Cruz do Campo de Arriba

Virxe da Guadalupe de Tanxil

Cruceiro da Laxe

Cruceiro das Neves de Ourolo

Cruceiro das Neves de Iñobre

Cruceiro do Campo de Pazos

Cruceiro da Cubeliña

Cruceiro da Laxe Pequena

Cruceiro de Vilariños

Cruceiro de Cartomil

Cruceiro de Fachán

Cruceiro do Monte Pinal

Cruceiro de Moroso