Catálogo de elementos

Casa reitoral de San Miguel de Valga

Sartegos de Iria Flavia

Hórreo do Campo

Casco de Ouro de Leiro

Mercado dos Mouros

Casa do Laxido

Dique de Patiño

Pedra de Abanear de Imo

Gaseosas Zabala