Regular

Lavadoiro do rego do Pico

Petróglifo Nº 2 de Riba do Pinal

Petróglifo do Campo da Abroteira

Petróglifo Nº 2 do Outeiro da Hedra de Arriba

Petróglifo Nº 1 do Outeiro da Hedra de Arriba

Petróglifo do Campo dos Mouros

Muíños da Lagoa

Muíño da Devesa

Muíño da Pontella de Abaixo

Muíño da Pontella de Arriba

Muíño de Rivela

Forno da Granxa

Punta Grandoiro

Torre do Meadelo

Mar Pequeno

Xacemento romano de Punta Grandoiro

Cruceiro do Salgueiral

Petróglifo do Meadelo

Restos de fornos do Campanario

Porto da Punta Rebateira

Lombos do Ulla

Cruceiro da Punta Grandoiro

Punta do Redo

Xacemento romano de Bamio