Catálogo de elementos

Muíño Nº 4 de Xoane

Muíño Nº 3 de Xoane

Muíño Nº 2 de Xoane

Muíño Nº 1 de Xoane

Fervenza de Xoane

Pombal do Pazo da Inquisición

Fonte dos Telleiros

Hórreo das Lombas

Fervenza de Casal

Fonte da Corredoira

Fonte e lavadoiro da Estación

Fonte da Capela de San Xosé Obreiro

Fonte e lavadoiro de Corral

Petróglifo da Aglobada

Zona húmida da Tarroeira

Cerería Cortizo

Panorámica da Pena das Cruces

Cruz do Campo de Arriba

Sede do Partido Galeguista de Asados

Hórreo do Campo de Arriba

Praza de Abastos de Rianxo

Lavadoiro da Laxe Pequena

Reloxo de sol da Mámoa

Rúa Moncho Reboiras