Catálogo de elementos

Muíño de Prada

Fonte do Revixón

Hórreo da Mámoa

Muíño N º 3 de Tarrío

Muíño N º 2 de Tarrío

Hórreo Nº 2 da Casa dos de Morales

Mina de auga da Casa dos de Morales

Casa de Borobó

Muíño Nº 3 do Pedroso do Norte

Muíño Nº 2 do Pedroso do Norte

Muíño Nº 1 do Pedroso do Norte

Capela de San Mamede

Escola de Teaio

Muíño do Poño

Presa do Poño

Presa de Chenlo

Lavadoiro do Campo

Cruz da Porta dos Mariños

Capela de Santa Teresa

Aldea de Bustelo

Hórreo de Manselle

Cruceiro de Lestrobe

Lavadoiro de Fontenlo

Casa de Xan Quinto