Arquitectura industrial

Gaseosas A Nosa

Forno da Granxa

Pedra da Laxe

Restos de fornos do Campanario

Mina da Trema

Cerería Cortizo

Fábrica de salgadura dos Goday

Cheminea da Praia da Torre

Fábrica de tecidos de Ángel Ramos

Telleira de Palleiro

Mina de Quintáns

Mina Borreiro-Tixó

Barreiras de Catoira

Telleira de Rodríguez

Telleira de María Antonia

Mina Cristina

Finca O Telleiro

Barreira do Monte Leveiró

Barreira das Gándaras do Forno

Telleira de Vilarello

Telleira do Forno

Telleira do Camiño Real

Telleira da Mina Mercedes

Telleira da Rúa Nova