San Salvador de Taragoña

Lavadoiro da Laxe Pequena

Reloxo de sol Nº 2 de Té

Reloxo de sol Nº 1 de Té

Reloxo de sol do Castriño

Panorámica do Castro Barbudo

Escola Rosalía de Castro

Campo Maneiro

Cruceiro da Laxe

Mámoa do Monte de Dorna

Fonte e lavadoiro da Cruz

Capela de San Xoán Bautista de Vista Real

Igrexa de San Salvador de Taragoña

Senda Litoral de Taragoña

Cruceiro das Neves de Ourolo

Cruceiro das Neves de Iñobre

Cruceiro do Campo de Pazos

Cruceiro da Cubeliña

Cruceiro da Laxe Pequena

Cruceiro de Vilariños

Cruceiro de Cartomil

Cruceiro de Fachán

Cruceiro do Monte Pinal

Lavadoiro de Iñobre

Fonte e lavadoiro de Ourille