Río Ulla

Río Ulla - O Baixo Ulla

Imaxe: Javier Figueroa Iglesias

O Sistema Fluvial Ulla-Deza (Rede Natura 2000) está formado polo río Ulla e as áreas húmidas lindeiras: as Brañas de Laíño e as Veigas de Campaña e Cordeiro. Presenta unha grande variedade de comunidades vexetais adaptadas ao distintos graos de salinidade, como son carrizos, xuncos ou pasteiros. Tamén se atopan diferentes especies de bosque de ribeira, como ameneiros, salgueiros ou freixos. Segundo o Anexo I da Directiva 92/43/CEE, dentro do Sistema Fluvial Ulla-Deza, pódense atopar os seguintes hábitats:

- Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis.
- Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea.
- Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion.
- Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Entre as numerosas especies de fauna, merecen ser destacadas a existencia da lamprea de mar ou do mexillón de río.

 • INFORMACIÓN
 • Código: VA-NA001
 • Outras denominacións:
 • Tipoloxía: Espazos naturais
 • Cronoloxía:
 • Concello: Valga
 • Parroquia: Santa Comba de Cordeiro
 • Lugar: Río Ulla
 • Acceso a pé: Bo
 • Galería de imaxes: Acceder
 • Conservación:

  -

 • Protección:

  Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Valga (EN-01)

  Decisión da Comisión do 7 de decembro de 2004 - LIC (Lugar de Interese Comunitario)

  Decreto 37/2014 - ZEC (Zona Especial de Conservación)

  Decreto 37/2014 - Rede Natura 2000

  Real Decreto 103/2003 - Espazo Natural do Plan Hidrolóxico Galicia Costa

 • Referencias:

  Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Valga, aprobado o 15 de outubro do 2010 pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

  Areeiros no río Ulla en 1986 | CRTVG

  Anxo Angueira

  Manuel González Piñeiro

 • COLABORA
 • Queres colaborar no proxecto? Tes algunha imaxe, comentario ou texto que aportar?

  Quero colaborar!

Máis elementos do catálogo


Veigas de Campaña e Cordeiro

Fervenza Grande de Raxoi

Río Ulla

Fervenza Pequena de Raxoi