Pontecesures

Casa natal de Carlos Maside

Zona húmida da Tarroeira

Hórreo da Tarroeira

Salón Cesures

Casa de Borobó

Antiga Casa do Concello de Pontecesures

Hórreo de San Lois

Hórreo de Porto

Hórreo de Condide

Hórreo de Porto

Hórreo de Porto

Hórreo de Porto

Hórreo de Porto

Hórreo do Couto

Hórreo de Condide

A Fontaíña

Cruz de Porto de Arriba

Casa natal de Borobó

Desembocadura do rego Salgueirón

Fonte e lavadoiro de Grobas

Fonte e lavadoiro de Fenteira

Fonte e lavadoiro da Serva

Fonte e lavadoiro da Toxa

Fonte de Infesta