Catálogo de elementos

Hórreo de Dodriño

Hórreo de Dodriño

Panorámica do Sillón dos Mouros

Pontella da Devesa do Rei

Muíño do Souto

Hórreo do Vilar

Desembocadura do rego Salgueirón

Casa reitoral de San Pedro de Carcacía

Hórreo de Bexo

Hórreo de Traxeito

Hórreo de Bustelo

Cruceiro de Don Pedro

Escola de Extramundi

Escola da Escravitude

Escola de Cruces

Pombal de Rialiño

Hórreo da Igrexa

Hórreo de Paizal

Hórreo de Eiró

Hórreo de Eiró

Hórreo de Reboiras

Hórreo de Manselle

Cruceiro Nº 2 de Cruces

Fonte e lavadoiro de Teaio