Catálogo de elementos

Pombal de Viña de Abaixo

Hórreo do Campo

Pombal de Vilar

Hórreo de Senín

Capela do Pazo de Arretén

Hórreo de Senín

Ermida de Santa Lucía

Hórreo de Senín