Santa María de Herbón

Paso de barcas de Herbón

Fonte do Pazo de Santa Cruz da Granxa

Escola de Morono

Cemiterio vello ou dos animais de Santa Cruz

Muíño da Barca

Fonte do Pasadoiro

Muíño das Pesqueiras da Canle

Lavadoiro de Herbón

Mámoa Nº 3 do Castelo do Medio

Pazo de Santa Cruz da Granxa

Canle de regadío Padrón-Pontecesures-Valga

Fonte de Herbón

Pesqueiras da Trapa

Pesqueiras do Prateado

Pesqueiras da Canle

Pesqueiras das Bellas

Pesqueiras das Areas

Fonte de San Francisco

Fonte de Santo Antonio

Fonte e lavadoiro de Cortiñas

Fonte de Confurco

Fonte de Morono

Hórreo do Pazo de Santa Cruz da Granxa

Hórreo de Morono