Arquitectura da auga

Muíño do Casal

Muíño da Dona

Lavadoiro da Fonte Santa

Muíño da Amproa

Fonte de Magariños

Fonte e lavadoiro Nº 1 de Vilarello

Muíño da Torre

Lavadoiro da Torre

Muíños do río Batán

Fonte das Burgas

Fonte do Pazo do Barco

Muíño Nº 6 de Xoane

Muíño Nº 5 de Xoane

Muíño Nº 4 de Xoane

Muíño Nº 3 de Xoane

Muíño Nº 2 de Xoane

Muíño Nº 1 de Xoane

Fonte dos Telleiros

Fonte da Corredoira

Fonte e lavadoiro da Estación

Fonte da Capela de San Xosé Obreiro

Fonte e lavadoiro de Corral

Lavadoiro da Laxe Pequena

Fonte do Pazo de Santa Cruz da Granxa