Santa María de Cruces

Fonte e lavadoiro de Cruces

Ponte do Areal

Casa do Administrador da Orde Terceira

Pombal do Pazo da Inquisición

Panorámica da Pena das Cruces

Reloxo de sol Nº 2 do Santuario da Escravitude

Presa de Prada

Muíño de Prada

Muíño N º 3 de Tarrío

Muíño N º 2 de Tarrío

Muíño Nº 3 do Pedroso do Norte

Muíño Nº 2 do Pedroso do Norte

Muíño Nº 1 do Pedroso do Norte

Escola da Escravitude

Escola de Cruces

Cruceiro Nº 2 de Cruces

Pombal do Pedroso do Norte

Peto de ánimas do Pedroso do Norte

Fonte e lavadoiro do Pedroso do Norte

Fonte da Capela de San Bieito de Bascuas

Casa das Chilenas

Reloxo de sol Nº 1 do Santuario da Escravitude

Fonte e lavadoiro do Vilar

Hórreo de Tarrío