Hórreos

Hórreo da casa reitoral de San Xens de Bamio

Hórreo do Salgueiral

Hórreo do Outeiro

Hórreo do Outeiro

Hórreo do Outeiro

Hórreo do Nogueirido

Hórreo do Nogueirido

Hórreo do Nogueirido

Hórreo do Nogueirido

Hórreo do Nogueirido

Hórreo do Casal

Hórreo do Casal

Hórreo do Casal

Hórreo de Vilar

Hórreo de Vilar

Hórreo da Granxa

Hórreo da Dorna

Hórreo da Dorna

Hórreo da Dorna

Hórreo da Dorna

Hórreo do Campanario

Hórreo do Campanario

Hórreo do Campanario

Hórreo da Barcia