Catálogo de elementos

Hórreo dos Xens

Hórreo da Castiñeiriña

Hórreo dos Xens

Hórreo da Devesa

Hórreo da Barcia

Hórreo de Laxes

Hórreo das Eiras

Hórreo de Moldes

Hórreo de Vilar

Hórreo de Magariños

Hórreo de Casal do Eirigo

Hórreo de Cerneira

Hórreo do Reguengo

Hórreo de Cimadevila

Hórreo das Laceiras

Hórreo de Raxoi

Hórreo do Campo