Catálogo de elementos

Muíño de Cabanelas

Muíño Nº 3 de Manselle

Fonte do Xardín Histórico-Artístico de Padrón

Lavadoiro de San Xulián

Muíño de Tarrano

Fonte de Ponte Valga

Casa reitoral de San Pedro de Dimo

Casa da Capelanía

Casa da Lagarteira

Teleclube de Cordeiro

Sartegos de Iria Flavia

Igrexa Vella

Ponte do Souto

Panorámica do Monte Fontebecha

Panorámica do Monte Treito

Cruceiro do Cemiterio de San Pedro de Dimo

Cruceiro das Escuras

Cruceiro da Igrexa de San Pedro de Carcacía

Cruceiro do Cemiterio da Igrexa de Santa María Leiro

Cruceiro de Rial

Cruceiro de Pantel

Cruz de Magariños

Pontella de Portocanles

Pombal da Casa de Somoza