Catálogo de elementos

Reloxo de sol de Manselle

Hórreo da casa reitoral de San Xoán de Laíño

Hórreo de Imo

Hórreo de Imo

Hórreo de Castro

Hórreo de Castro

Hórreo de Sar

Hórreo de Rialiño

Hórreo de Rialiño

Hórreo de Rialiño

Hórreo de Rialiño

Hórreo de Rialiño

Hórreo de Rial da Lagoa

Hórreo de Reboiras

Hórreo de Paizal

Hórreo de Eiró

Hórreo de Eiró

Hórreo de Vigo

Hórreo de Vigo

Hórreo de Vigo

Hórreo de Vigo

Pombal de Fino

Pombal da Casa do Brañeiro

Pombal de Bustelo