Catálogo de elementos

Escola de Vigo

Escola de Lestrobe

Escola de Bexo

Escola de Chenlo

Pombal Nº 2 da Canle

Panorámica do Monte da Lagoa

Virxe co Neno do Souto

Cruceiro do Carballiño

Edificación ferroviaria

Casa Grande de Seárez

Fonte e lavadoiro da Canle

Fonte e lavadoiro de Barro

Fonte de Cimadevila

Fonte e lavadoiro de Vilar

Fonte de Cerneira de Abaixo

Muíño de Barral

Fonte do Camiño Portugués

Palco da música de Quintáns

Cabo de Quintáns

Círculo lítico de Burés

Casa das Cunchas de Quintáns

Cine El Centro

Muíño de Isorna

Pozo de Amador do Moradiño