Catálogo de elementos

Vivenda circular Nº 2 de Castro

Reloxo de sol Nº 2 de Vigo

Reloxo de sol Nº 1 de Vigo

Reloxo de sol de Lestrobe

Reloxo de sol Nº 2 de Teaio

Reloxo de sol de Imo

Reloxo de sol Nº 2 de Castro

Reloxo de sol Nº 2 de Bustelo

Reloxo de sol Nº 1 de Bustelo

Reloxo de sol de Bexo

Reloxo de sol Nº 3 de Rial da Lagoa

Reloxo de sol Nº 2 de Rial da Lagoa

Reloxo de sol de Reboiras

Reloxo de sol de Manselle

Hórreo da casa reitoral de San Xoán de Laíño

Hórreo de Imo

Hórreo de Imo

Hórreo de Castro

Hórreo de Castro

Hórreo de Sar

Hórreo de Rialiño

Hórreo de Rialiño

Hórreo de Rialiño

Hórreo de Rialiño