Catálogo de elementos

Hórreo de Cruces

Hórreo de Extramundi de Abaixo

Hórreo de Bascuas

Hórreo do Roucón

Hórreo de Rumille

Hórreo de Romarís

Hórreo de Herbón