Catálogo de elementos

Muíño Nº 2 do Paraño

Muíño Nº 1 do Paraño

Escola de Morono

Hórreo de San Lois

Cemiterio vello ou dos animais de Santa Cruz

Hórreo de Porto

Hórreo de Condide

Hórreo de Porto

Hórreo de Porto

Hórreo de Porto

Hórreo de Porto

Hórreo do Couto

Hórreo de Condide

A Fontaíña

Muíño de Baixo

Muíño Caixón

Muíño Tellado

Muíño de Lixó

Muíño do Freixo

Pontella do Muíño Tellado

Pontella do Muíño de Riba

Río da Arregañada

Fábrica de tecidos de Ángel Ramos

Hórreo do Souto da Vila