Catálogo de elementos

Escola de Vigo

Escola de Lestrobe

Escola de Bexo

Escola de Chenlo

Panorámica do Monte da Lagoa

Virxe co Neno do Souto

Transporte funicular aéreo da Cerámica de Campaña

Cruceiro do Carballiño

Edificación ferroviaria

Fonte de Cimadevila

Fonte e lavadoiro de Vilar

Fonte de Cerneira de Abaixo

Muíño de Barral

Fonte do Camiño Portugués

Palco da música de Quintáns

Cabo de Quintáns

Restos de barcos areeiros

Casa das Cunchas de Quintáns

Cine El Centro

Pozo de Amador do Moradiño

Fonte da Tixola

Casa das Cunchas Nº 2 de Redondo

Casa das Cunchas Nº 1 de Redondo

Casa dos Azulexos