Catálogo de elementos

Pasais de Cambelas

Fonte do Pazo de Santa Cruz da Granxa

Castro dos Duros

Reloxo de sol Nº 2 de Té

Reloxo de sol Nº 1 de Té

Reloxo de sol do Castriño

Panorámica do Outeiro de Cachán

Panorámica do Outeiro da Marquesa

Muíño de Barro

Pombal de Abuín

Casa das Cunchas de Abuín

Salón Cesures

Casa de Borobó

Alquerque das Torres de Oeste

Pazo dos Baltar

Peirao de Setefogas

Dique de Baltar

Fábrica de salgadura dos Goday

Castelo da Lúa

Casa de Castelao

Praia de Tanxil

Paseo da Ribeira

Campo de Abaixo

Campo de Arriba