Catálogo de elementos

Casa de Álvaro Núñez de Isorna

Transporte funicular aéreo da Cerámica de Campaña

Restos de barcos areeiros

Panorámica do Monte Muralla

Cedonosa

Hórreo da Miguensa

Ponte de Cesures

Paseo do Espolón

Pazo do Vinculeiro

O Coche de Pedra

Río Ulla

Casa do Cadavid

Campo do Souto

Fábrica de lámpadas Iria

Fonte de San Xoán

Porto de Cesures

Pazo do Marqués de Bendaña

Xardín Histórico-Artístico de Padrón

Camiño Real

Casa do 'Parque de los Patricios'

Esteiro do Ulla

Brañas de Laíño

Torres de Oeste

Marco do Porto Lampai