Busca

Amosando 1 - 24 de 52 resultados da busca.

Virxe co neno en pedra no Souto, antigo torreiro onde se celebraban as festas.


Valga - San Salvador de Setecoros | Elementos relixiosos

Cruceiro no lugar das Eiras, que segundo o propietario a cruz ten uns douscentos anos. Localizado dentro dunha propiedade privada, está no percorrido que fai a procesión dos lacóns o Día da Candeloria.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Cruceiro localizado na finca pertencente á Casa do Sisto.


Valga - Santa María de Xanza | Elementos relixiosos

Vía crucis formado por 11 cruces que rodean ao adro da Igrexa de Santa María de Xanza.


Valga - Santa María de Xanza | Elementos relixiosos

Cruz situada a escasos 200 metros da Ponte do Souto, ao carón do antigo Camiño Rural.


Valga - Santa Cristina de Campaña | Elementos relixiosos

Virxe colocada na esquina dunha casa en Vilarello, probablemente procedente dalgún cruceiro da aldea.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Baseamento de planta cuadrangular formado por dúas gradas. A primeira de considerable altura. O pedestal é de feitío cúbico e labra basta e irregular, en comparación co resto do conxunto. Varal monolítico cunha base cúbica de sección cadrada. O corpo do esteo é cilíndrico. O capitel é de feitío troncopiramidal sobre colariño. A cruz é latina, de sección cuadrangular. Mostra as arestas rebaixadas e os cabos florenzados. No anverso móstrase a Crucifixión e no reverso a…


Valga - Santa Cristina de Campaña | Elementos relixiosos

Baseamento de planta octogonal formado por catro gradas. O pedestal é de planta octogonal con inscrición. Varal monolítico cunha base cúbica de sección cadrada. O desenrolo é oitavado por rebaixe das arestas laterais e remata nun colariño poligonal. O capitel é de feitío pseudocúbico, integrado no fuste da columna. A cruz ten unha base de planta cuadrangular. O corpo é de sección…


Valga - Santa Cristina de Campaña | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, vinculado á Capela de San Paio, con baseamento de planta octogonal composto por catro chanzos. Pedestal de planta octogonal. O varal, monolítico, ten unha base de sección cuadrangular e desenrolo oitavado por rebaixe das arestas. No corpo interior da cara sur hai un retablo de ánimas labrado sobre a mesma pedra, actualmente moi erosionado.…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Cruceiro acaroado á parte posterior da Igrexa de Santa Comba de Louro. Baseamento de planta rectangular dun só chanzo. Pousadoiro. Pedestal cúbico. Varal de sección cuadrangular no arranque e no remate, aínda que con desenrolo oitavado por rebaixe das arestas laterais. O capitel…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Atópase nun pequeno outeiro ao carón da Igrexa de Santa Comba de Louro, dende onde se ten un amplo dominio visual sobre a contorna. Baseamento de planta octogonal de tres gradas. O pedestal é un volume achaparrado de sección octogonal. Atópase decorado. Varal monolítico, cunha base de planta cuadrangular e corpo cilíndrico estriado. Capitel de feitío pseudocúbico…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo co baseamento de planta cuadrangular formado por bloques graníticos, de tres gradas. Pedestal ao xeito de nocela apoiada sobre un plinto e rematado no cumio por un bloque de feitío troncopiramidal invertido. Varal monolítico con arranque cúbico e desenrolo cilíndrico. Capitel asentado sobre unha moldura recta e feitío troncopiramidal invertido. A cruz é…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Por baseamento ten un bloque granítico irregular. O pedestal é de forma pseudocúbica. A cruz é de cantería, feitío latino e sección octogonal por rebaixe das arestas.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

É un exemplar extraordinario pola calidade da súa labra e pola cantidade de anos que teñen pasado por el. Trátase dun exemplar erixido nalgún momento indeterminado do século XVI e presenta características estilísticas que combinan xeitos de facer góticos e renacentistas. Aparentemente erguíase sobre tres gradas, algo que hoxe en día non se pode constatar a causa do detestable trato dado a un elemento tan destacado do noso patrinomio cultural, xa que os predios veciños non…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Baseamento de planta cuadrangular formado por tres chanzos. Pedestal cúbico, coas arestas superiores chafranadas. Contén restos dunha inscrición. O varal é monolítico, cunha base de sección cuadrangular e corpo oitavado por rebaixe das arestas laterais. O capitel é de feitío troncopiramidal invertido, comezando nun colariño circular de dobre moldura. Cruz latina, de sección octogonal e…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Baseamento de planta cuadrangular composto por catro gradas de bloques graníticos. Pedestal de feitío pseudocúbico. Varal granítico con arranque de sección cuadrangular e desenrolo oitavado por rebaixe das arestas. Capitel de morfoloxía cilíndrica na parte inferior e troncopiramidal invertida na superior. Cruz de cemento, de morfoloxía latina, de sección oitavada. Anverso coa escena da Crucifixión e reverso amosando á Virxe de pé, sobre peaña de sección circular.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de desencravo, co baseamento de planta cuadrangular formado por tres chanzos. O pedestal é de feitío cúbico. Varal monolítico de base rectangular e desenrolo posterior oitavado en progresivo estreitamento ascendente. O capitel ten feitío troncoprismático invertido. A cruz é de tipo latino, con sección ortogonal por rebaixe das arestas laterais, aínda que cos lados…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Baseamento de planta cuadrangular conformado por tres chanzos cons bloques xunguidos con cemento. Pedestal dun só corpo. Varal monolítico de base con sección cuadrangular e desenrolo oitavado. A cruz é de sección circular con nós de feitío latino. No anverso amósase a escena da Crucifixión e o reverso a imaxe da Virxe.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Cruz exenta localizada a escasos metros do Camiño Real. Aséntase sobre pedestal cúbico. É de feitío latino. Presenta nós en todo todo o seu desenrolo para imitar unha aparencia leñosa. Sección cuadrangular na base e corpo oitavado por rebaixe das arestas. Está formado por tres bloques líticos: fuste, brazo menor e cabeceira. Carece de inscricións ou gravuras.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Cruz pintada localizada sobre un afloramento granítico. Está orientada de fronte ao camiño que seguen as procesións.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Baseamento non identificado. Apoia o seu pedestal directamente sobre o firme do camiño. Pedestal cúbico e achatado. O varal ten un arranque de sección cuadrangular e desenrolo oitavado por rebaixe das arestas laterais. Presenta un santiño sobre peaña. Non se conserva o capitel nin a cruz.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Baseamento composto por tres gradas de planta cuadrangular decrecente, sobre o que se asenta un pedestal de feitío cúbico coas arestas superiores chafranadas. O desaparecido varal tiña un arranque de sección cadrada e desenrolo octogonal por rebaixe das arestas laterais do fuste. Tamén carece de pedestal e cruz.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Sitúase enriba dunha rocha granítica de considerables dimensións localizada á beira do río Ulla. Forma parte dos cruceiros xacobeos, marcando un fito na ruta fluvial a Compostela. O baseamento é, por tanto, a propia rocha. O pedestal é de feitío cúbico. O varal ten sección cuadrangular no arranque, con desenrolo oitavado por rebaixe das arestas. Ensánchase para recibir o capitel xeométrico…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de capeliña. Elemento de valor histórico-cultural singular por tratarse do único cruceiro de capela documentado no Concello de Valga. O seu baseamento ten planta rectangular. Está formado por dous chanzos. Non ten pedestal. O varal é de ampla sección e está estruturado en dous bloques. O arranque e remate é de planta cuadrangular e o desenrolo do corpo oitavado. Presenta restos epigráficos. O capitel cumpre a función de ser a base da capeliña, adoitando…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Elementos relixiosos