Busca

Amosando 1 - 24 de 49 resultados da busca.

Muíño de vento no Monte Beiro.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Obra civil

Edificación vinculada ao desaparecido paso a nivel que servía para cruzar a vía de ferrocarril que comunicaba Carril (Vilagarcía de Arousa) e Cornes (Santiago).

A primeira liña de tren do estado inaugurouse no ano 1848, cubrindo a distancia entre Barcelona e Mataró. Unha década despois, a fidalguía e a burguesía influínte galega comezaron a barallar a necesidade dunha vía férrea en Galicia, considerándose varias opcións, mais a que venceu finalmente foi a de…


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Obra civil

Pombal de planta circular duns 6 metros de diámetro. Muros de cachotería enfuscados e pintados.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Obra civil

Pombal de planta circular duns 6 metros de diámetro, no lugar da Barcia.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Obra civil

O rego Salgueirón, duns 2.200 metros de lonxitude, nace na Fonte Salgueirón e desemboca no río Ulla, xa no Porto de Cesures. Ao longo do seu percorrido ten asociados elementos que aproveitan as súas augas: o…


Pontecesures - San Xulián de Requeixo | Obra civil

Localizado nos antigos terreos do Campo da Feira. Aquí localizábase a caseta expendedora de leite fresco, que viña en bidóns, despois de pasar o control sanitario previo na fábrica de leite condensada Ilepsa-Nestlé. En 1985 inaugúrase o monumento conmemorativo O Coche de Pedra, unha réplica do primeiro coche a gasolina que circulou por Galicia, un…


Pontecesures - San Xulián de Requeixo | Obra civil

Situado na nova estrada construída nos anos 50 que une Santiago e Pontevedra. A primitiva estrada discorría polo centro de Pontecesures. O Túnel do Cantiño é paso obrigado para os peregrinos que realizan o Camiño Portugués a Compostela.


Pontecesures - San Xulián de Requeixo | Obra civil

Situado nunha finca rodeado por un muro alto de cachotería de pedra. Pombal de planta circular duns 4 metros de diámetro. Muros de cachotería enfuscados e pintados.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Obra civil

Pombal de planta circular duns 5 metros de diámetro. Muros de cachotería de pedra acabados ao exterior con morteiro de cemento e pintura branca.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Obra civil

Emprazado no interior dunha finca rodeado de parras, ao carón da estrada que une San Miguel con Raxoi. Pombal de planta circular duns 4 metros diámetro, rematado con tella curva do país. O conxunto posúe unha pequena porta de acceso ao seu interior e un beiril para as pombas.


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil

Pombal de planta rectangular, con muros de cachotería granítica e pezas de cantería en esquinas, linteis e xambas. En alzado desta a liña de imposta e dous pináculos marcando a fachada principal. Cuberta inclinada a unha auga, acabada en tella do país.


Valga - Santa Comba de Cordeiro | Obra civil

Pombal de planta circular duns 7 metros de diámetro, que se engloba no conxunto de edificacións que conforman o Pazo da Bouza.


Valga - Santa María de Xanza | Obra civil

Pombal de planta circular duns 7 metros de diámetro, con muros en pedra recebada e pintada con cal. Cuberta acabada con tella curva. Englóbase no conxunto de edificacións que conforman a casa reitoral de San Miguel de Valga.


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil

Pombal de planta circular duns 7 metros de diámetro, que se engloba no conxunto de edificacións que conforman o Pazo de Raxoi.


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil

Pombal de planta cuadrangular que se engloba no conxunto de edificacións que conforman o Pazo de Desabanda.


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil

Pombal de planta circular duns 6 metros de diámetro.


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil

Pombal de planta circular duns 7 metros de diámetro, que se engloba no conxunto de edificacións que conforman a casa reitoral de Santa María de Xanza.


Valga - Santa María de Xanza | Obra civil

Pombal de planta circular duns 7 metros de diámetro, con muros en fábrica de pedra e cuberta de tella curva. Englóbase no conxunto de edificacións que conforman a Casa do Sisto.


Valga - Santa María de Xanza | Obra civil

Pombal de planta circular duns 6 metros de diámetro. Muros de cachotería de pedra acabados ao exterior con morteiro de cemento e pintura branca.


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil

Pombal de planta circular duns 6 metros de diámetro, con muros en pedra recebada e pintada con cal. Cuberta acabada con tella curva.


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil

A Ponte do Souto ou do Camiño Real, cruza o río Valga, emprazándose no antigo Camiño Real que na actualidade está anulado polo trazado do ferrocarril. A ponte está realizada mediante tallamares de pedra e taboleiro alintelado, tamén de pedra. Dátase da época medieval, aínda que popularmente é coñecido como a Ponte Romana.


Valga - Santa Cristina de Campaña | Obra civil

Pontella que salva ao río Valga, formada por dous muros de pedra asentados en seco, sobre os que se sitúa unha lousa de granito de 0,67 metros de ancho e 3 metros de longo.


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil

Pontella que salva ao río Valga moi preto da Capela dos Martores e que formaba parte do camiño sacramental montesío que unía o desaparecido Mosteiro de San Paio ou San Paio da Granxa, cos núcleos de Martores, Vilares e Laceiras. Actualmente, os elementos conservados máis salientables…


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil

Por un Real Decreto de 1761 deu comezo a construción dunha rede de camiños que partían de Madrid e comunicaban distintas poboacións. En 1763 iníciase a construción dos trazados en Galicia. Os legoarios marcaban as distancias en légoas entre as principais poboacións. Cada legoario debería estar colocado cada 6,687 quilómetros.

Construído en granito de forma paralelepípeda. Presenta unha base cúbica e un remate en pirámide. Está na estrada que une Santiago e…


Valga - San Miguel de Valga | Obra civil