Busca

Amosando 1 - 20 de 20 resultados da busca.

Os textos que seguen a continuación foron quitados dos perfís de Facebook de Rabunho rexeita e Xosé Comoxo Rodríguez.

Capela de reducidas…


Rianxo - Santa Baia do Araño | Arquitectura relixiosa

Datar esta igrexa é complexo. O seu trazado gótico, con reminiscencias románicas, leva a pensar que sería construída entre os séculos XIII e XIV. O século que si está documentado é o XV. No edificio houbo grandes reformas en datas posteriores: a finais do XVI realizouse a sancristía e no XVIII (1727) o campanario barroco, aproveitando a pedra do derruído…


Rianxo - Santa Comba de Rianxo | Arquitectura relixiosa

Capela que data do século XVII situada no Porto de Rianxo, vinculada aos señores do Pazo dos Calotes. Orixinariamente situada nun illote que, tras os sucesivos recheos portuarios, foi incorporada a terra firme, reconstruíndose por…


Rianxo - Santa Comba de Rianxo | Arquitectura relixiosa

Capela que data do ano 1644, mandada construír polo fidalgo Xacinto Varela Becerra Soutomaior, situada sobre a estrada de acceso a Rianxiño polo oeste, xunto á Casa de San Xosé.

Construción de planta rectangular coa…


Rianxo - Santa Comba de Rianxo | Arquitectura relixiosa

Capela construída no ano 1671 sobre outra edificación anterior do ano 1561 que tiña como advocación a Nosa Señora da Cruz, feita a base de perpiaño granítico. Posúe planta rectangular dunha soa nave con teitume a tres augas.

Construción de planta rectangular e unha soa nave dividida en tres tramos, realizada con…


Rianxo - Santa Comba de Rianxo | Arquitectura relixiosa

Igrexa parroquial que data do século XVII e que foi reconstruída en 1863.

Está feita a base de perpiaño granítico, posúe planta de cruz latina cunha soa nave e dúas pequenas capelas laterais de planta cadrada. A súa cuberta é a tres augas. A fachada principal, parcialmente reconstruída no ano 1863, posúe dúas…


Rianxo - San Salvador de Taragoña | Arquitectura relixiosa

Capela reedificada en 1625 sobre outra xa existente, situada no interior dunha finca de grandes dimensións ao sur de Iñobre. En orixe pertenceu ao conxunto do Pazo dos Caamaño ou Pazo de Vista Real.

Construción de planta rectangular, cunhas dimensións exteriores de 6,35 metros de ancho por 8,75 metros de longo.…


Rianxo - San Salvador de Taragoña | Arquitectura relixiosa

A Igrexa de San Xulián de Requeixo é de orixe románica, mandada construír polo Bispo Diego Xelmírez, sobre a antiga Capela de San Xulián en 1908. Rematouse de construír o 1 de outubro do ano 1116. Segundo a carta arqueolóxica editada polo Museo de Pontevedra, no ano 1918 foi localizada nesta capela unha ara dedicada a Xúpiter, outra ofrecida aos Lares e outras dúas ilexibles; todas elas permanecen actualmente no Museo de Pontevedra.

San Xulián de Requeixo é un…


Pontecesures - San Xulián de Requeixo | Arquitectura relixiosa

A partir do ano 1968, San Xulián de Requeixo, quedou desligado da parroquia de Santa Mariña de Herbón (Padrón) por mandato do Arcebispo de Compostela, Miguel García Cuesta. Até entón o culto víñase celebrando na antiga Capela de San Xulián e na desaparecida Capela de San Lázaro, vinculada ao Lazareto de San Lois. No ano 1875, unha xunta parroquial acordara construír un…


Pontecesures - San Xulián de Requeixo | Arquitectura relixiosa

Capela que se localiza no camiño de subida ao Miradoiro do Galiñeiro, emprazada no interior do Cemiterio de Pontecesures.


Pontecesures - San Xulián de Requeixo | Arquitectura relixiosa

Templo do século XVIII, ao que se lle engadiron posteriormente contrafortes exteriores e sancristía. Presenta unhas dimensións máximas exteriores de 20,45 por 14,25 metros. A planta é de cruz latina, dunha soa nave dividida en catro treitos por arcos de medio punto apoiados en pilastras e sostendo unha bóveda de canón. As capelas laterais son de planta rectangular e desiguais entre si, e presentan arco de acceso de medio punto. O último treito da nave corresponde ó…


Rianxo - Santa María de Isorna | Arquitectura relixiosa

Igrexa que data do século XVII, situada sobre a estrada principal da parroquia de Asados, no extremo do Parque de Santa Lucía. Construción de planta rectangular dunha soa nave co corpo da sancristía acaroada á fachada nordeste. O conxunto está resolto con muros de cachotaría encintados na fachada principal e recebados nos laterais. Cuberta a dúas augas de tella, sobre estrutura de madeira na parte anterior e sobre bóveda de canón na posterior. Fachada sinxela con portada…


Rianxo - Santa María de Asados | Arquitectura relixiosa

A de Santa María de Leiro é un templo románico do século XVII que presenta unhas dimensións exteriores máximas de 24,20 por 9,70 metros. Consta dunha única nave de planta rectangular con ábsida na cabeceira que conforma o presbiterio. Accédese a ela a través dun arco triunfal de medio punto e está cuberta con bóveda estrelada. A nave principal é de bóveda de canón rebaixada, feita en madeira e cos cimbros á vista. Ós pés presenta tribuna con escada de caracol de acceso…


Rianxo - Santa María de Leiro | Arquitectura relixiosa

Capela barroca construída en 1630, situada nun extremo da finca pertencente ao Pazo dos Calotes, dando fronte á praza central do lugar da Capela. Foi mandada construír por orde de don Juan de Santiago Figueroa, cóengo da Catedral de Santiago. Cóntase no lugar que existe un pasadizo subterráneo que o une coa igrexa.

Recentemente restaurada, dá lugar ao topónimo de A Capela…


Rianxo - Santa Baia do Araño | Arquitectura relixiosa

A igrexa parroquial do Araño, datada no século XVII, consta dunha soa nave de planta rectangular dividida en catro treitos, por tres arcos faixóns de medio punto apoiados sobre pilastras. O último treito corresponde ao presbiterio, lixeiramente máis estreito e máis baixo. Unha liña de imposta marca o comezo da bóveda de canón que cobre toda a nave. Antes da ábsida aparecen dous pequenos altares laterais incrustados no muro, nun oco formado por un arco de medio punto. Nos…


Rianxo - Santa Baia do Araño | Arquitectura relixiosa

Capela situada no centro do lugar de Brión, inserida no muro de peche do Pazo dos Torrado de Brión, do que formaba parte. Foi fundada por Diego Manuel Torrado en 1783 con motivo da súa coxeira, que o impedía asistir aos actos relixiosos na Igrexa de Santa María de…

É un templo de gran interese polas solucións arquitectónicas que presenta. Construída no século XVI, mide 32 metros de longo e 13,90 de ancho (dimensións máximas exteriores). A sancristía e capelas laterais son de construción máis recente, e a torre data do século XVIII. Presenta planta de cruz latina, co brazo transversal moi curto. Ten dúas capelas laterais de pequenas dimensións e…


Rianxo - Santa María de Asados | Arquitectura relixiosa

Pequena ermida construída en 1972 e emprazada na contorna da Igrexa de Santa Baia do Araño, entre os lugares de Traba e A Capela. Planta rectangular formada por dous volumes: un pequeno corpo con cuberta a unha auga de tella e acceso lateral, e un soportal dianteiro con cuberta a catro augas. Baixo o soportal, un altar e un banco de granito, situados fronte á…


Rianxo - Santa Baia do Araño | Arquitectura relixiosa

Pequena capela situada ao suroeste do núcleo da Ermida, pertencente na súa orixe ao conxunto do Pazo dos Caamaño. É unha ermida de construción sinxela, de planta rectangular resolta con muros de cachotaría de pedra e cuberta a dúas augas de tella sobre estrutura de madeira. Fachada principal con porta alintelada e espadana dun só corpo coroada cunha cruz. Ten un segundo acceso na fachada lateral, mediante unha porta de características similares. Pequeno soportal con…


Rianxo - Santa Baia do Araño | Arquitectura relixiosa

A licenza para edificar a ermida foi dada polo Arcebispo Andrés Girón, en novembro de 1970, rematándose en 1671. Trátase dunha ermida de planta rectangular e nave única, realizada en cantaría de granito e cuberta a dúas augas de fibrocemento sobre estrutura de madeira. A capela está situada nun alto ao que se accede mediante unha escalinata de pedra. Con apenas 10 metros de lonxitude,…


Rianxo - Santa María de Asados | Arquitectura relixiosa