Busca

Amosando 1 - 24 de 66 resultados da busca.

O túmulo está situado na ruptura de pendente dunha portela de cordal. Os seu diámetro aproximado é duns 11 metros, cunha altura máxima de 50 centímetros.


Padrón - San Pedro de Carcacía | Arqueoloxía

Túmulo funerario cun diámetro aproximado duns 12 metros e unha altura de 70 centímetros, cun posible cono de violación central.


Padrón - San Pedro de Carcacía | Arqueoloxía

Restos dun castelo medieval situado no alto dun outeiro no Monte Meda, a 435 metros de altitude. As súas reducidas dimensións fan pensar que se tratase dunha atalaia de vixilancia das rutas terrestres e fluviais. O factor máis relevante do seu emprazamento é o gran dominio visual que exerce a…


Padrón - San Pedro de Carcacía | Arqueoloxía

Túmulo funerario situado na cima dun rechán do outeiro que ocupa o Castelo Redondo. As súas dimensións son duns 13 metros no eixo norte-sur, e 12 metros no eixo leste-oeste, cunha altura máxima de 1 metro. Presenta cono de violación central duns 5 por 4 metros, e 60 centímetros de fondo. Ten a coiraza…


Padrón - San Pedro de Carcacía | Arqueoloxía

O rei Afonso VII doou un enorme terreo no ano 1156 a un descoñecido plebeo, non nobre, de nome Sancho Eanes. O terreo tiña 22 hectáreas nunha das zonas máis ricas e poboadas do Reino de Galicia, limitado por unha serie de marcos que conforman unha finca medieval. O Marco da Pena das Cruces, localizado no ano 2002, delimita polo norte dita finca.

Trátase dun antigo marco do Alto de Pena das Cruces do que non se tiña constancia da súa existencia porque estaba entre…


Padrón - Santa María de Cruces | Arqueoloxía

No adro da Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia localízanse unha serie de sartegos medievais da época sueva, monolíticos e escavados con forma antropomorfa. Tamén hai tampas monolíticas de forma lisa ou en dobre estola, e outros construídos con laxes e perpiaños. Foron achados nas escavacións arqueolóxicas realizadas na contorna da igrexa,…


Padrón - Santa María de Iria Flavia | Arqueoloxía

As diferentes denominacións deste xacemento (Castro de Arretén, A Barronca, A Rocha ou A Raíña Lupa) describen o lugar onde estivera o Castelo da Rocha Branca. Tratábase dunha fortaleza artellada en torno a un recinto circular, delimitado por unha muralla pétrea e circundada por un foxo. Ao norte deste recinto existen outras estruturas, posiblemente habitacionais, aínda que a súa configuración orixinal está parcialmente alterada. Tamén se conserva a plataforma de…


Padrón - Santa María de Iria Flavia | Arqueoloxía

O xacemento denominado Castro Valente ou A Cerca atópase no límite municipal entre Padrón (Santa María de Herbón e San Pedro de Carcacía) e A Estrada (San Miguel de Barcala), na marxe sur do río Ulla. Emprázase nunha contorna de fortes pendentes. Ten un control visual importante da ría de Arousa, do cruce do Ulla en Pontecesures e Padrón, e do paso ao interior desde este punto ao val de Vea e A Estrada, pasando xusto debaixo o tradicional “camiño do sal…


Padrón - San Pedro de Carcacía | Arqueoloxía

Desde a Idade Media foi lugar xacobeo, impulsado no século XV polo Arcebispo Rodrigo de Luna, e no século XX polo Arcebispo Martín de Herrera. Segundo a lenda, cando Santiago estaba a predicar o evanxeo, foi desafiado por unha muller que lle dixo: ”Se o teu Deus ten tanto poder, que faga xurdir a auga para quitar a miña sede”. Entón Santiago golpeou a pedra co seu bastón, xurdindo un…


Padrón - Santiago de Padrón | Arqueoloxía

O Castro do Barco atópase a 120 metros ao norte do leito do Ulla e a 1,5 quilómetros da súa confluencia co río Sar, estando a unha altitude de 43 metros. Ten un espazo habitacional de forma redondeada e de superficie chan, cunhas medidas no seus eixos maior e menor de 150 por 120 metros, o que conforma unha superficie dunhas 1,8 hectáreas, o que o converten nun dos xacementos máis extensos da zona. Está delimitado por un terraplén e un foxo, que foi recortado pola estrada…


Padrón - Santa María de Iria Flavia | Arqueoloxía

A Casa das Meigas ou Pena Angueira defínese coma un asentamento fortificado de época medieval, situado nun esporón rochoso da ladeira noroeste do Monte das Cruces. Está a 287 metros de altitude e conta cun amplo control visual do territorio da contorna, e sobre todo do fondo do val da Depresión Meridiana…


Padrón - Santa María de Cruces | Arqueoloxía

O recinto fortificado ten unha extensión aproximada duns 110 metros no seu eixo norte-sur, e uns 35 metros no eixo leste-oeste. Está delimitado por un terraplén e un foxo, sendo o espazo habitacional de forma oval. Está nun monte de fortes pendentes a unha altitude de 178 metros. Sitúase a 800 metros ao leste do Castelo da Rocha Branca e a 1 quilómetro da…


Padrón - Santa María de Iria Flavia | Arqueoloxía

O xacemento romano de Iria Flavia foi arrasado en 1994 coa construción dun paso soterrado no lugar de Hortas, obviando a importancia da necrópole romana. Todo isto a pesar de que os primeiros informes arqueolóxicos (1993) consideraban este xacemento de “vital importancia para coñecer o proceso de romanización do Noroeste e a vinculación destas novas poboacións romanas cos pobos…


Padrón - Santa María de Iria Flavia | Arqueoloxía

O Camiño Portugués a Santiago discorre polas parroquias de Santa María de Iria Flavia, Santiago de Padrón e Santa María de Cruces.

Ao seu paso polo lugar de Angueira de Suso, o camiño discorre baixo un emparrado. Trátase dun elemento…


Padrón - Santa María de Cruces | Arqueoloxía

Mámoa no Monte Meda.


Padrón - Santa María de Herbón | Arqueoloxía

Túmulo funerario moi alterado, cunhas dimensións aproximadas duns 11 metros no eixo norte-sur e 14 metros no eixo leste-oeste. A altura máxima conservada é de 0,5 metros. Obsérvanse restos da coiraza de mediano tamaño, aumentando cara á periferia do túmulo, onde coinciden con diversos afloramentos.


Padrón - Santa María de Iria Flavia | Arqueoloxía

O xacemento está situado no fondo da portela existente na dorsal dunha cordal, inmediata á Mámoa da Chansa. Nas remocións efectuadas polas pistas forestais recolléronse restos de material cerámico atribuíble a un posible hábitat da Idade do Bronce, aínda que non se debe descartar que poidan pertencer a algún túmulo funerario xa desaparecido.


Padrón - Santa María de Iria Flavia | Arqueoloxía

O rei Afonso VII doou un enorme terreo no ano 1156 a un descoñecido plebeo, non nobre, de nome Sancho Eanes. O terreo tiña 22 hectáreas nunha das zonas máis ricas e poboadas do Reino de Galicia, limitado por unha serie de marcos que conforman unha finca medieval. O Marco dos Coutos, localizado no ano 2002, delimita polo sur dita finca.


Padrón - Santa María de Cruces | Arqueoloxía

Petróglifo no lugar de Queiruga.


Padrón - Santa María de Cruces | Arqueoloxía

Xacemento arqueolóxico no lugar do Pedroso.


Padrón - Santa María de Cruces | Arqueoloxía

O rei Afonso VII doou un enorme terreo no ano 1156 a un descoñecido plebeo, non nobre, de nome Sancho Eanes. O terreo tiña 22 hectáreas nunha das zonas máis ricas e poboadas do Reino de Galicia, limitado por unha serie de marcos que conforman unha finca medieval. O Marco do Couto de Lampai, localizado no ano 2002, delimita polo oeste dita finca.

Este marco medieval ten aproximadamente 1,80 metros de altura e 60 centímetros de ancho por cada unha das caras e está…


Padrón - Santa María de Cruces | Arqueoloxía

O rei Afonso VII doou un enorme terreo no ano 1156 a un descoñecido plebeo, non nobre, de nome Sancho Eanes. O terreo tiña 22 hectáreas nunha das zonas máis ricas e poboadas do Reino de Galicia, limitado por unha serie de marcos que conforman unha finca medieval. O Marco do Porto Lampai delimita polo oeste dita finca, coa función de marco da antiga vila medieval do Pedrouso (Teo). É de forma triangular e está gravado nas tres caras, aínda que o musgo está a facer o seu…


Padrón - Santa María de Cruces | Arqueoloxía

Túmulo no lugar do Monte Castrelo.


Padrón - Santa María de Iria Flavia | Arqueoloxía

Asentamento castrexo de gran complexidade defensiva. Ten unhas medidas na súa croa ovalada que acadan uns 47 por 39 metros, nos seus eixos maior e menor respectivamente. Está rodeado por unha sucesións de terrapléns e amosa un foxo escavado na rocha, colmatado nalgunha das súas partes, que chega acadar os 7 metros de profundidade na zona leste.


Padrón - San Pedro de Carcacía | Arqueoloxía