Busca

Amosando 1 - 24 de 247 resultados da busca.

Situado nunha finca pechada con valado de pedra, situada na parte dianteira da casa á que pertence, o número 10 do núcleo.

Fermoso exemplar de hórreo mixto con reloxo de sol. A cimentación é unha repisa baixa de perpiaños e cachotes de granito, duns 40 centímetros de altura. Ten…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Hórreo no lugar de Condide, cunhas dimensión de: 11,25 metros de longo, 1,25 de ancho, 1,70 de altura da cámara e 2,30 de altura do pinche. Unha cruz latina e un turuleco adornan, rematan e protexen as colleitas deste hórreo.


Pontecesures - San Xulián de Requeixo | Hórreos

Situado na entrada sur da aldea, nun xardín moi ben coidado propiedade da casa nº 2, á que pertence o hórreo.

O hórreo levántase sobre unha camada de cemento. Non ten repisa, en troques, as cepas asentan sobre bases rectangulares máis anchas de perpiaños de granito (parecen de feitura recente).…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Situado no alto, nun outeiro, no ángulo NW do núcleo.

A cimentación é unha repisa alta de cachotaría de granito, de factura ruda. Non ten soportes, asentando o tornarratos, corrido, directamente sobre a repisa. Ten dous claros, con balaústres de madeira e unha cinta, aínda que conserva a madeira…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Situado no patio privada da casa á que pertence, o nº 46 do núcleo, na zona coñecida como O Souto.

A cimentación é unha repisa alta de cachotaría de granito. Os soportes son tres cepas de pedra, molduradas na parte superior. O gabinete do leste está pechado con ladrillos. O tornarratos é unha…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Situado no lugar coñecido como O Outeiro, na entrada sur de Reboiras, ao pé dunha pista asfaltada.

Trátase dun fermoso exemplar de hórreo mixto con decoración nos pinches. A cimentación é unha repisa de cachotaría de granito moi alta, aproximadamente duns 3 metros de altura. Os soportes son catro…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Nunha  pequena finca pechada con enreixados e cemento, encaixado entre unha casa e un alpendre de cemento e ladrillo.

A cimentación é unha repisa de cachotaría de granito duns 1,50 metros de altura aproximadamente, encintado con cemento. Os soportes son catro cepas de pedra, cos gabinetes…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Situado nunha propiedade pechada privada, usado como xardín.

A cimentación non é visible. Os soportes son tres cepas de pedra encintadas con cemento. Os tornarratos son pedras transversais sobre casa cepa. Ten dous claros, con balaústres de madeira e dúas cintas, con porta de madeira no lateral…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

No límite dunha finca privada pertencente ao solar número 2 do núcleo, ao pé da estrada que, desde Rialiño, vai cara Paizal e Traxeito.

Cimentado sobre unha repisa de cachotaría de granito que serve de peche da finca.  Os soportes son tres cepas de pedra. Os tornarratos son pedras transversais…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Situado na mesma finca que o Pombal do Outeiriño, pertencente á casa nº 14 do núcleo. Sitúase ao pé da estrada.

Non ten repisa, as cepas asentan sobre cadanseus bloques de pedra. Os soportes son catro cepas de pedra encintadas…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

No medio da aldea, xunto á casa nº 18.

A cimentación non é visible. Os soportes son tres cepas de perpiaños. Os gabinetes están pechados con ladrillo no seu lateral oeste. Tornarratos corrido ao longo de todo o corpo do hórreo. Ten dous claros, con balaústres de madeira e dúas cintas, todo…


Dodro - San Xoán de Laíño | Hórreos

Localizado no Quinteiro de Abaixo, ao pé dunha pista asfaltada, servindo de muro de peche dunha propiedade nº 8.

A cimentación é unha repisa alta de cachotaría de granito encintada con cemento, que serve de parte de muro de peche da propiedade á que pertence. Os soportes son tres cepas de…


Dodro - San Xoán de Laíño | Hórreos

Nunha eira aberta.

Hórreo en estado de ruínas, carecendo de cubrición e de balaústres, cuberto de vexetación. Sería un bonito exemplo de hórreo mixto de tres claros que, segundo unha veciña, era o mellor do lugar. Cimentado sobre unha repisa de cachotaría de granito duns 2,50 metros de altura…


Dodro - Santa María de Dodro | Hórreos

Nunha finca pechada no núcleo de Dodriño.

A cimentación parece que sería soterrada. Os soportes son tres cepas de pedra. Os tornarratos son pedras transversais sobre cada cepa. Ten dous claros, con balaústres de madeira (restaurada) e dúas cintas. Linteis e columnas de pedra e cornixa de madeira…


Dodro - Santa María de Dodro | Hórreos

Levántase embutido nunha finca traseira da vivenda á que pertence, a casa nº 11 na AC-305, encaixado entre un alpendre de cemento e o peche do patio da casa.

Cimentado sobre unha alta repisa de perpiaño de granito encintado con cemento, duns 2,50 metros de altura. Non ten soportes, o tornarratos…


Dodro - Santa María de Dodro | Hórreos

Nunha finca privada no núcleo correspondente ao solar nº 31, no muro de peche da finca, ao pé dunha pista asfaltada.

Fermoso exemplar restaurado de hórreo mixto, característico desta zona. A cimentación é unha repisa de cachotaría de granito encintado con cemento, duns 1,45 metros de altura,…


Dodro - Santa María de Dodro | Hórreos

Localizado nunha finca privada pertencente ao solar nº 50. Tanto a casa, como a finca como o hórreo están totalmente abandonados. Érguese sobre un muro de peche da finca, ao pé dunha pista asfaltada.

A cimentación é unha repisa alta de cachotaría de granito que serve de peche da finca, duns 2,10…


Dodro - Santa María de Dodro | Hórreos

Nunha finca pechada, na parte traseira dunha vivenda aparentemente abandonada.

A cimentación no é visible, sendo os soportes seis pés de pedra de sección cuadrangular, dispostos de dous en dous. Os tornarratos son pedras circulares dispostas sobre cada pé. O corpo do hórreo está feito totalmente…


Dodro - Santa María de Dodro | Hórreos

Nas aforas do núcleo, no lugar coñecido como Horta do Brañeiro, nunha finca privada pechada con muriño de pedra, pertencendo a unha casona de pedra actualmente en ruínas, como o hórreo. Situada na zona norte da aldea.

A cimentación é unha repisa alta de perpiaños de granito de aproximadamente 1…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Localízase entre un alpendre de pedra e o muro delimitador do camiño que pasa por debaixo del, no centro do propio núcleo.

Fermoso exemplar con arco de medio punto na repisa por debaixo do cal pasaba o camiño. A cimentación é unha repisa alta de perpiaños e cachotes de granito, a cal presenta no centro…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Nunha finca privada pechada, pertencente ao solar nº 16 do núcleo, na estrada que, desde Rialiño, vai cara Paizal e Traxeito.

Cimentado sobre unha repisa baixa de bloques de granito. Os soportes son tres cepas de pedra. O tornarratos é unha única peza corrida ao longo de todo o corpo do hórreo.…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

No lugar coñecido como O Outeiro, na entrada sur de Reboiras, ao pé dunha pista asfaltada.

Fermoso exemplar de hórreo mixto con reloxo de sol e decoración insculpida nos dous pinches. A cimentación é unha repisa moi alta de perpiaño e cachotes de granito con argamasa, duns 3 metros…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Localizada nunha pequena parcela actualmente abandonada, chea de fragmentos de tellas (suponse que a xeito de drenaxe, xa que o río pasa cerca). Na zona de entrada ao núcleo.

A cimentación é unha repisa baixa de cachotaría de granito, en parte cuberta por herba, co extremo oeste redondeado, duns…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos

Situado nunha finca privada no núcleo de Rialiño.

Cimentado sobre unha repisa baixa de perpiaño de granito, duns 40 centímetros de alto. Os soportes son catro cepas de pedra. Tornarratos corrido ao longo de todo o corpo do hórreo. Ten tres claros, con balaústres de madeira e dúas cintas. Columnas…


Dodro - San Xián de Laíño | Hórreos