Busca

Amosando 1 - 24 de 52 resultados da busca.

Restos dun muíño de vento derrubado. Os muros perimetrais que se conservan acadan os 40 centímetros de altura. Trátase dos alicerces dun muíño de vento de tipoloxía moi pouco evolucionada, do tipo de torre fixa con cuberta tamén fixa, asentado directamente sobre o terreo, sen plataforma algunha.

A torre do edificio orixinal era cilíndrica, de 3,10 metros de diámetro interior e máxima altura de muros de 2,80 metros. As paredes eran de cachotes con rachas, dun…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Obra civil

Restos de tres muíños de vento derrubados. Os muros perimetrais que se conservan acadan os 40 centímetros de altura. Trátanse dos alicerces de tres muíños de vento de tipoloxía moi pouco evolucionada, do tipo de torre fixa con cuberta tamén fixa, asentado directamente sobre o terreo, sen plataforma algunha.

A torre do edificio orixinal era cilíndrica, de 3,10 metros de diámetro interior e máxima altura de muros de 2,80 metros. As paredes eran de cachotes con…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Obra civil

Un total de cinco muíños que, identificados de noroeste a sueste, reciben os nomes de: Muíño de Lorenzo, Muíño de Catoira, Muíño do Ribeiro, Muíño de Moure e Muíño de Casal.

O muíño tipo responde a unha torre de planta circular sen ningún tipo de plataforma feita con cachotaría de granito. O único van é a porta de madeira, que leva a un pequeno cubículo soterrado. O interior ten unha única planta e o piso é de pedras irregulares. A cuberta é a dúas augas, feita…


Catoira - San Miguel de Catoira | Obra civil

Restos dun muíño de vento derrubado. Os muros perimetrais que se conservan acadan os 40 centímetros de altura. Trátase dos alicerces dun muíño de vento de tipoloxía de muíño moi pouco evolucionada do tipo de torre fixa con cuberta tamén fixa, asentado directamente sobre o terreo, sen plataforma algunha.

A torre do edificio orixinal era cilíndrica, de 3,10 metros de diámetro interior e máxima altura de muros de 2,80 metros. As paredes son de cachotes con rachas, de…


Catoira - San Mamede de Abalo | Obra civil

Estrutura dun muíño de vento de tipoloxía moi pouco evolucionada do tipo de torre fixa con cuberta tamén fixa, asentado directamente sobre o terreo, sen plataforma algunha.

Torre cilíndrica que supera os 5 metros, sobre unha plataforma, feita de cachote con pequenas rachas e perpiaños nos vans. Os muros teñen abundancia de pequenas buratas empregadas para encaixar as vigas do piso da planta superior ou serviren quizais para as pombas. Ten dúas portas e encima…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Obra civil

Un total de tres muíños que, identificados de noroeste a sueste, reciben os nomes de: Muíño do Monte Mesón, Muíño de Míguez e Muíño do Loureiro. Trátase dunha tipoloxía de muíño moi pouco evolucionada, do tipo de torre fixa con cuberta tamén fixa, asentado directamente sobre o terreo, sen plataforma algunha.

A torre é cilíndrica, de 3,10 metros de diámetro interior e máxima altura de muros de 2,80 metros. As paredes son de cachotes con rachas, dun grosor máximo de…


Catoira - San Mamede de Abalo | Obra civil

Pombal de planta circular que forma parte do conxunto de edificacións que conforman Cedonosa.


Catoira - San Miguel de Catoira | Obra civil

Á dereita da entrada da Igrexa de San Mamede de Abalo localízanse dous reloxos de sol, sendo o da esquerda máis antigo que o da dereita


Catoira - San Mamede de Abalo | Obra civil

No lado leste da Igrexa de San Pedro de Dimo localízase este reloxo de sol. A súa data de construción descoñécese, xa que as letras do cuadrante son ilexibles, mais podería datar do  século XVI, xa que os muros e os contrafortes que conserva a igrexa pertencen a esta data. O reloxo é de granito, plano e…


Catoira - San Pedro de Dimo | Obra civil

Pontella levantada sobre o rego San Cibrán que presenta unha estrutura construída en perpiaño granítico de óptima calidade, presente nos eixos estruturais da ponte, así como na súa cepa central e enlousado, conformado a base de grandes bloques de pedra. A ponte carece de peitoril de seguridade. Destaca a perfecta labra e trabazón da cantaría que conforman as canles que canalizan o río, así como o seu firme.…


Catoira - San Miguel de Catoira | Obra civil

Palco da música no lugar de Cores, de planta hexagonal e construído en granito.


Catoira - San Mamede de Abalo | Obra civil

No alto do portal de acceso ao Pazo da Baiuca, localízase un reloxo de sol de tipoloxía declinante, construído en pedra e co gnomon metálico.


Catoira - Santa Baia de Oeste | Obra civil

Pombal de planta circular no lugar das Rañas.


Catoira - Santa Baia de Oeste | Obra civil

Pontella levantada sobre o río San Cibrán que presenta unha estrutura construída en perpiaño granítico de óptima calidade, presente nos eixos estruturais da ponte, así como na súa cepa central e enlousado, conformado a base de grandes bloques de pedra. A ponte carece de peitoril de seguridade. Destaca a perfecta labra e trabazón da cantaría que conforma a dobre canle rectangular que canaliza o río, así como o seu firme. Quizais pola súa estreiteza, conta con anteparos nos…


Catoira - San Miguel de Catoira | Obra civil

Pontella que permitía o tránsito de vehículos de tracción animal levantada sobre o río Freixeiro que presenta unha estrutura construída en perpiaño granítico de óptima calidade, presente nos eixos estruturais da ponte e no enlousado, conformado a base de grandes bloques de pedra. A pontella carece de peitoril.


Catoira - San Mamede de Abalo | Obra civil

Pombal de planta circular que forma parte do conxunto de edificacións da Casa de Maquieira.


Catoira - San Pedro de Dimo | Obra civil

Palco de música localizado na campo da festa de Santa Baia de Oeste.


Catoira - Santa Baia de Oeste | Obra civil

Esta ponte levantouse sobre o río Freixeiro, límite parroquial natural, para permitir o seu franqueo a través do Camiño Real ao seu paso polas parroquias de Abalo e Catoira. A súa estrutura foi construída en perpiaño granítico de óptima calidade, presente nos eixos estruturais da ponte, así como na súa cepa central e enlousado. Nos lenzos murais de recheo botouse man de cachotaría concertada de escasa calidade, sen recebar nin encintar. Destaca a perfecta labra e trabazón…


Catoira - San Mamede de Abalo | Obra civil

Pontella peonil levantada sobre o río Catoira que presenta unha estrutura construída en perpiaño granítico de óptima calidade, presente nos eixos estruturais da ponte, así como na súa cepa central e enlousado, conformado a base de grandes bloques de pedra. A ponte carece de peitoril de seguridade, se ben uns esteos de granito que arrincan das cepas puideron servir de apoio a algún sistema de varanda ou amarradoiro que mellorase o tránsito peonil. Destaca a perfecta labra…


Catoira - San Miguel de Catoira | Obra civil

Pombal de planta circular, que forma parte do conxunto de edificacións do Pazo da Baiuca.


Catoira - Santa Baia de Oeste | Obra civil

Pombal de planta circular, que forma parte do conxunto de edificacións da Casa Grande de Gondar.


Catoira - San Pedro de Dimo | Obra civil

Pombal de planta circular, que forma parte do conxunto de edificacións do Pazo da Baiuca.


Catoira - Santa Baia de Oeste | Obra civil

Pombal de planta circular, que forma parte do conxunto de edificacións da Casa da Barreira.


Catoira - San Mamede de Abalo | Obra civil

Palco octogonal situado na alameda e ao carón da Casa do Concello, con teito de madeira e escaleiras de pedra.


Catoira - San Miguel de Catoira | Obra civil