Busca

Amosando 1 - 24 de 168 resultados da busca.

O rego de Manselle, que pasa por Rial, está cheo de vellos muíños: o do Can, o de Rial, o do Batán, o de Chacón… Enriba da fonte da aldea érguese a cruz dun cruceiro que leva inscrita a data de 1603, o máis antigo do concello. Quizais son restos do antigo Cruceiro de Basoco, derrubado por un ciclón a principios do…


Dodro - San Xián de Laíño | Elementos relixiosos

No lugar coñecido como A Tomada, xunto as aldeas de arriba, na parroquia de San Xián de Laíño. Ao pé da estrada Laíño-Rois.

Cruceiro de granito (plataforma e basa) e cemento (varal e cruz). A base mide 3,15 metros. O baseamento é cuadrangular con catro graos de pedra. O pedestal é cuadrangular, remata cunha roda…


Dodro - San Xián de Laíño | Elementos relixiosos

Na actualidade forma parte do muro de peche dunha finca do núcleo, ao longo da estrada AC-307. Ao lado do solar nº 4 da Rúa Fortunato Cruces.

Cruceiro de granito e metal (a cruz). Non ten baseamento. O pedestal é cuadrangular cos ángulos superiores chafranados. O varal é de sección octogonal, moi erosionado. Non…


Dodro - Santa María de Dodro | Elementos relixiosos

Cruz sobre conxunto edificatorio de acceso a vivenda en Porto de Arriba. A razón de colocar unha cruz sobre as portas era a de evitar "a entrada do demo na casa".


Pontecesures - San Xulián de Requeixo | Elementos relixiosos

Pía bautismal do século XVIII onde  foron bautizados o 20 de xullo de 1871 Ovidio e Gala (Ovidio Emmanuel e Gala Blanca Eleonora) Murguía Castro, os fillos xemelgos de Rosalía de Castro e Manuel Murguía, nados nas Torres de Hermida en Lestrobe, o día 2 do mesmo mes.


Dodro - Santa María de Dodro | Elementos relixiosos

Das catorce cruces das que consta un vía crucis tradicional, soamente se conserva unha sobre a cimeira do muro e pola banda dereita da Igrexa de San Mamede de Abalo, ademais da estación número 12, constituída polo calvario descrito.

Trátase dunha cruz baixa, maciza, monolítica, de sección cuadrangular coas arestas rebaixadas. Ten de altura 93 centímetros…


Catoira - San Mamede de Abalo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, localizado no lugar de Catrocamiños, lugar onde conflúen as parroquias de Catoira, Oeste e Dimo. Un chanzo e unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas constitúen a parte baixa deste cruceiro moderno, pois substituíu un antigo que estaba neste lugar. Varal, primeiramente cuadrangular, mais despois remata as arestas. Cóbrese por un capitel de catro lados curvos, adobiados por cabeciñas de anxo entre espirais. Cruz cuadrangular con…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Elementos relixiosos

A cruz central ten por alicerce dous chanzos irregulares. Base grande, pouco alta e de bordos rectos. Cruz de sección octogonal, monolítica, cos brazos e testeiro acabados en cadrados, presentando un reducido testeiro. Adobíase pola parte dianteira dunha coroa na intersección dos brazos e dun INRI no extremo superior do testeiro. Os extremos dos brazos amosan dous círculos concéntricos e seis raios emparellados saíndo deles. A cruz ten unha altura de 2,20 metros de alto,…


Catoira - San Mamede de Abalo | Elementos relixiosos

A parte inferior componse de tres chanzos irregulares e unha pedra chan que fai de mesa por diante. Base cúbica coas arestas superiores biseladas. A vara comeza sendo cuadrangular, para pasar despois a forma cilíndrica. Remata un capitel de catro lados curvos que presenta nas partes centrais figuras esquemáticas, sen apenas trazos, afastadas por bólas na parte baixa. Cruz de sección rectangular coas arestas redondeadas, finiña e sen figuras.


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Localizada en posición de encrucillada, detrás dunha rede metálica, pois ficou por dentro dunha propiedade que impide o acceso á mesma. Cruz alta cunha altura próxima aos 2 metros, fincada nunha base irregular, que lembra un tronco de pirámide, fina lanzal, monolítica, lisa e sen figuras. Presenta sección octogonal, mais cos extremos acabados en cadrado.


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo. Presenta unha gran plataforma de cachotaría feita sobre o noiro da estrada. Catro chanzos e unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas serven de sustentación á obra. Fuste octogonal todo ao longo, mais con resaltes na parte baixa e alta. Amosa por diante e no terzo superior unha imaxe de Santo Antonio co libro dos sermóns na man. Capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes centrais e barcas nas esquinas que soporta unha…


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Localizada nunha posición próxima a unha encrucillada, á beira dunha estrada local, este cruceiro perdeu a cruz que a coroaba en data indeterminada. Próxima aos 2 metros de altura, o varal fincábase nunha peaña cuadrangular de arestas biseladas e ángulos redondeados na que se aprecia unha fenda vertical. Por baixo da peaña e, descentrada respecto desta, unha base de planta cadrada e de maiores dimensións que aquela. O varal presenta sección octogonal, mais co extremo…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo. Presenta á vista soamente un chanzo. Base cúbica coas arestas superiores rebaixadas. Vara de sección octogonal que se cobre por un capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes centrais e volutas nas esquinas. A cruz, cilíndrica e lisa, amosa figuras por ambas caras. Así, por diante vemos un Cristo de poucos trazos, de tres cravos, baixo carteira de INRI, mans abertas, nó á dereita e pé dereito agochando o esquerdo. Por detrás,…


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo. Sobre a parte central do penedo colocouse unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas, varal rectangular no seu primeiro cuarto e logo octogonal descendente. Na parte dianteira e baixa desta vara, a rectangular, atopamos esculpida e formando parte da mesma columna unha serea baixo coroa (o escudo dos Mariño da Illa de Sálvora). Capitel cadrado, de catro lados rectos, adobiado soamente por espirais. Cruz rectangular da que pendura un…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, localizado a uns 30 metros ao leste da Ermida de San Cibrán, sobre unhas laxes onde está asentado este cruceiro duns 4'50 metros de altura. Está composto dun calvario de dúas gradas, baseamento, fuste de sección octogonal, capitel de volutas, e crucifixo figurado. Represéntase neste, por diante, vendo cara o recinto, a Cristo crucificado e…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifico, que presenta tres chanzos de sustentación e unha base cúbica, baixiña, coas arestas superiores rebaixadas. A vara, de sección octogonal, amosa a figura de San Miguel na parte dianteira e alta sobre monstro. Cóbrese por un falso capitel de catro lados rectos adobiados por espirais, que serve de apoio a unha cruz octogonal cos extremos acabados en cadrados e que ten figuras por ambas caras. No anverso: Cristo de tres cravos, baixo carteleira…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro moderno do tipo de crucifixo, que carece de chanzos, presentando como todo alicerce unha base cúbica coas arestas superiores rebaixadas. Varal cilíndrico con vultos que amosa pola parte dianteira a imaxe dunha santa coa palma do martirio na man dereita. Capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes centrais e espirais nas esquinas. Cruz cilíndrica, con vultos, con imaxes por ambas caras. Por diante: Cristo exento, baixo un gran cartel de INRI enrolado,…


Catoira - San Mamede de Abalo | Elementos relixiosos

Tres chanzos de perpiaño e unha base cúbica, ben traballada, con gorxa central, serven de alicerce a unha vara primeiramente cuadrangular, despois coas arestas rebaixadas, para remataren en sección octogonal. Amosa peañas tanto na parte dianteira como na traseira, mais agora están sen as imaxes.


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, con pousadoiro que presenta tres chanzos que serven de sustentación á obra. Base cúbica con torta circular por riba. Varal, primeiramente, cuadrangular e, despois octogonal descendente pois perde grosor a medida que se afasta do chan. Cóbrese por un capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes centrais afastadas por espirais nas esquinas. Nel apóiase unha cruz cuadrangular con vultos, que presenta polo anverso un Cristo baixo INRI…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Erguido na Illa da Gabeira Pequena, sobre un rochedo en forma de meda, liso e de cor moi clara sobre o que fincaron os alicerces do cruceiro. A base, parece antiga, e debeuse recuperar dalgún vello cruceiro.

Ten a forma dun cubo baixiño e aparece rematado cada vértice cunha caveira. Entre unha e outra, por diante, amosa un óso longo, quizais un fémur, pola banda dereita, un dragón cos aspecto de saramaganta, por detrás, tibias cruzadas e pola banda esquerda, unha…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Parte dunha base cúbica coas arestas rebaixadas que sostén un varal, primeiramente rectangular no seu primeiro cuarto, logo octogonal descendente, pois afíase a medida que toma altura. Coróase por un capitel de catro lados curvos cunha vieira no centro de cada un afastada por espirais nas esquinas. Cruz rectangular, con bolas nos extremos. Amosa por diante un Cristo de tres cravos, cos brazos paralelos ao chan e as mans pechadas, ao nó do pano á dereita e o pé dereito por…


Catoira - San Mamede de Abalo | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de crucifixo, que presenta por alicerce catro chanzos irregulares e unha base cúbica sobre a que se finca unha vara primeiramente cuadrangular, mais despois octogonal, que se cobre un capitel de catro lados curvos con cabeciñas nas partes medias afastadas por espirais. Serve de apoio a unha cruz cilíndrica con vultos que simulan os nós da madeira, amosando figuras por ambas caras. Así, por diante, vemos un Cristo baixo carteleira do INRI, coas mans…


Catoira - San Miguel de Catoira | Elementos relixiosos

Cruceiro de tipo de crucifixo, sen base e cun pedestal cúbico chafranado. Sobre un penedo enfesto, situado na parte máis meridional deste pequeno illote que se acha inmediato á ponte de Catoira, colocouse un cruceiro co Santo Cristo mirando cara a canle principal do río. A base que mantén ergueito o varal é cúbica, coas arestas rebaixadas. Columna, primeiramente, rectangular no seu primeiro cuarto e logo octogonal. Vai afinándose a medida que se eleva. Amosa por diante…


Catoira - Santa Baia de Oeste | Elementos relixiosos

Cruceiro do tipo de cruz, con tres chanzos por alicerce e unha base cúbica coas arestas rebaixadas que serve de apoio a unha vara, primeiramente, cuadrangular, mais despois octogonal descendente. Cóbrese por un capitel de catro lados curvos con cabeciñas de anxo nas partes centrais de cada un. Cruz octogonal, lisa, finiña e sen figuras, cos brazos acabados en catro picos.


Catoira - San Pedro de Dimo | Elementos relixiosos